Connect with us

Comunitat

Per primera vegada en 10 anys: La taxa de professors interins a Balears se situa per sota del 30%

Només 3 de cada deu inscrits en les oposicions d’aquest any van superar la primera part de la prova d’aquest...