Connect with us

Avís legal

CONDICIONS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ DE LA PÀGINA

Per accedir a determinats serveis no és necessari el previ registre de l’usuari. Tota la informació que faciliti l’usuari a través dels serveis ha de ser veraç. En tot cas, l’usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o incorrectes que realitzi i dels perjudicis que causi a defrancdigital.com o a tercers per la informació que faciliti.

L’usuari es compromet a utilitzar el portal i els serveis de conformitat amb la llei, el present avís legal, les condicions particulars de certs serveis, així com la moral, bons costums generalment acceptades i l’ordre públic.

Aquest lloc web li és ofert a condició que vostè accepti íntegrament els termes, condicions i comunicacions continguts en el present avís legal. El fet que vostè usi aquest lloc web constitueix per si només l’acceptació dels mateixos. En el cas que qualsevol dels termes, condicions i/o notificacions contingudes en les presents Condicions d’Ús siguin diferents de les contingudes en un altre lloc de defrancdigital.com concret, aquestes últimes prevaldran.

INTERCANVI O DIFUSIÓ D’INFORMACIÓ

defrancdigital.com declina tota responsabilitat derivada de l’intercanvi d’informació entre usuaris a través de la seva pàgina web. Tampoc es responsabilitza dels possibles perjudicis creats com a conseqüència de les manifestacions falses o inexactes que realitzi l’usuari en la mateixa.

No s’assumeix cap responsabilitat de l’ús que els menors puguin fer de la mateixa en casos que els continguts al fet que s’accedeixi puguin ferir la sensibilitat dels mateixos. La plena responsabilitat en la determinació dels continguts i serveis als quals accedeixen els menors d’edat correspon als majors al càrrec dels quals es troben. Existeixen mecanismes, en particular programes informàtics de filtre i bloqueig, que permeten limitar els continguts disponibles, sent d’especial utilitat per controlar i restringir els materials als quals poden accedir els menors.

CONNEXIONS AMB LLOCS DE TERCERS

Aquesta pàgina posa a la disposició dels Usuaris dispositius tècnics d’enllaç, directoris i altres eines com a cercadors, que els permet accedir a llocs web pertanyents i/o gestionats per tercers. La instal·lació dels mateixos té per únic objecte facilitar als Usuaris l’accés a informació, continguts i serveis disponibles en Internet.

defrancdigital.com no assumeix responsabilitat alguna per la informació continguda a les pàgines web de tercers a les quals es pugui accedir per enllaços o cercadors des de les seves pàgines. No obstant això, es compromet a retirar enllaços en cas de tenir coneixement de l’existència de continguts il·lícits o que lesionin drets de tercers. Els propis usuaris poden posar en coneixement de defrancdigital.com l’existència d’aquests continguts en el cas de trobar-los.

S’exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure’s a la presència de virus o a la presència d’altres elements lesius en els serveis prestats per tercers a través de la pàgina que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels usuaris.

La informació, el programari i/o els productes o serveis continguts en aquest lloc web poden contenir errors tipogràfics, imprecisions i inexactituds dels quals defrancdigital.com no es responsabilitza, tampoc ho farà en el cas que els mateixos provinguin de pàgines de tercers a les quals l’Usuari accedeix a través dels enllaços col·locats a la meva pàgina.

IMATGES I ICONES

Els drets de propietat intel·lectual de tots els continguts pertanyen als seus propietaris legals, estant defrancdigital.com oportunament autoritzat per a la difusió d’aquests. defrancdigital.com es compromet a retirar aquells continguts en els quals es demostri fefaentment que la seva publicació en el lloc no compleix les lleis aplicables de drets de propietat intel·lectual. Si desitja utilitzar el material d’aquesta pàgina ha de notificar-ho a la seva propietat.

ÚS DE COOKIES I DEL FITXER D’ACTIVITAT

defrancdigital.com, o, per compte d’aquest, un tercer contractat per a la prestació de serveis de mesurament d’audiències, poden utilitzar cookies quan un usuari navega pels llocs i pàgines del Site. Les cookies són fitxers enviats a un navegador per mitjà d’un servidor web per registrar les activitats de l’usuari en el Site.

Les cookies utilitzades per defrancdigital.com o el tercer que actuï en el seu nom, s’associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen per sí les dades personals de l’usuari.

Quan l’usuari permeti la seva recepció, podrà conèixer el servidor que utilitza les cookies, pel quin haurà de consultar les instruccions d’ús del seu navegador.

Gràcies a les cookies, resulta possible que el servidor de defrancdigital.com, o del tercer que actuï en el seu nom, reconegui el navegador de l’ordinador utilitzat per l’usuari amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, permetent, per exemple, l’accés als usuaris que s’hagin registrat prèviament, accedir a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense haver de registrar-se en cada visita. S’utilitzen també per mesurar l’audiència i paràmetres del tràfic, controlar el progrés i nombre d’entrades.

L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per impedir la seva instal·lació en el seu disc dur. Per favor, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació. Per utilitzar el Site, no resulta necessari que l’usuari permeti la instal·lació de les cookies enviades per defrancdigital.com, o el tercer que actuï en el seu nom, sense perjudici que sigui necessari que l’usuari iniciï una sessió com a tal en cadascun dels serveis la prestació dels quals requereixi el previ registre o login.

D’igual manera, els servidors web de defrancdigital.com detecten de manera automàtica l’adreça IP i el nom de domini utilitzats per l’usuari. Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d’activitat del servidor que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d’obtenir mesuraments estadístics que permetin conèixer el nombre d’impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als serveis web, etc.

ÚS IL·LEGAL O PROHIBIT DE LA PÀGINA

L’ús d’aquest lloc web amb finalitats il·legals o no autoritzats pels presents termes, condicions i comunicacions queda terminantment prohibit.

ACTUALITZACIÓ I MODIFICACIÓ DE LA PÀGINA WEB

defrancdigital.com es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació d’aquesta pàgina web i la seva configuració sense preavís. D’igual forma podrà suspendre la seva difusió total o parcialment i modificar l’estructura o contingut de la mateixa sense previ avís.

RESTRICCIONS D’ACCÉS

defrancdigital.com es reserva el dret a denegar discrecionalment, a qualsevol moment i sense necessitat de preavís, l’accés de qualsevol usuari a aquest lloc web o a alguna part del mateix.

MODIFICACIÓ DELS PRESENTS TERMES I CONDICIONS

defrancdigital.com es reserva el dret a modificar els termes, condicions i comunicacions sobre la base dels quals s’ofereix aquest lloc web.

VINT-I-DOS ON PER MIRA S.L. és una societat espanyola inscrita en el Registre Mercantil de Mallorca, Tom 2932, Llibre 0, Foli 4, Secció , Fulla PM-92862, amb domicili Social al carrer Gremi de Ferrers, 26 Planta 1 – 07009 de Palma de Mallorca i Codi d’Identificació Fiscal: B67937102.