Connect with us

Actualitat

Els Serveis Socials municipals han atès 4.274 famílies durant l’any passat

La gran majoria són de nacionalitat espanyola i s’han donat 131.000 euros en ajudes econòmiques

La memòria dels Serveis Socials del 2016 ha posat al descobert que “molta més gent de la que l’opinió pública es pensa s’acosta als Serveis Socials municipals per demanar orientació, ajudes o per participar en formació o en els projectes de participació ciutadana”. Així ho ha explicat la regidora de Serveis Socials, Maria Isabel Bauzà .

“Estam oberts a tothom i volem que la gent perdi la por a venir, oferim molts projectes a la població que no té cap tipus de necessitat i tot plegat fa que tot i que minvin les dificultats derivades de la crisi econòmica es mantinguin estables les xifres d’usuaris que atenem”, afegí Alba Frechilla, la tècnica coordinadora dels Serveis Socials de Manacor.

I és que tan com han explicat les responsables de l’àrea de Serveis Socials, la tasca del departament es divideix en tres branques: el servei individual i familiar, el treball grupal i el treball comunitari. “Quan parlam de servei individual i familiar estam parlant de gent que ve a demanar informació i orientació per superar les dificultats, a demanar eines per fer possible la seva inserció laboral i social o a tramitar prestacions d’ajudes econòmiques”, explicà Maria Isabel Bauzà. Duant el 2016 s’ha treballat amb 1.230 expedients, que poden ser unipersonals o incloure famílies senceres. “El perfil majoritari, que respòn al 41% dels expedients, són famílies espanyoles i la majoria de peticions responen a demandes de caràcter familiar”, afegí la regidora.

Pel que fa a les necessitats detectades pels professionals del departament, destaquen les famílies que demanden informació o orientació quant a recursos i serveis. També hi arriben famílies, amb dificultats econòmiques, per cobrir necessitats o persones amb dificultats per accedir al mercat laboral i darrerament hem notat un augment de parelles amb fills en procés de ruptura que venen a demanar assessorament.

El servei municipal de Dependència durant el 2016 ha atès 544 usuaris, els quals són els beneficiaris dels centres de dia municipals, del servei d’ajuda i menjar a domicili, el servei de teleassistència o el servei de préstec d’instrumental com llits articulats o grues de mobilització.

Pel que fa a les ajudes econòmiques concedides tant la regidora com la tècnica del departament han volgut destacar que “totes les ajudes es concedeixen d’acord amb un pla de feina, això vol dir que tots els beneficiaris han adquirit un compromís de canvi i de fer feina per deixar de necessitar l’ajuda dels Serveis Socials”, ha explicat la tècnica Alba Frechilla. Així s’han concedit 131.315 euros en ajudes per cobrir necessitats bàsiques, formació, la compra de medicaments o l’educació dels fills mitjançant les quals s’ha beneficiat a 481 famílies.

Segueix llegint
Publicitat
Feu clic per comentar la notícia

Deixa una resposta

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Són tendència