Connect with us

Artà

Artà reclama un nou centre de salut més modern i accessible

El departament de Territori del Consell de Mallorca serà qui prendrà la decisió definitiva

El municipi comptarà amb un nou centre de salut, més modern i funcional, a una àrea municipal molt més accessible per a la ciutadania.

La Conselleria de Salut del Govern Balear ha sol·licitat en diverses ocasions a l’Ajuntament la cessió d’un solar adient per poder bastir un edifici on traslladar el centre de salut Nuredduna ja que l’actual equipament sanitari del nucli d’Artà, format per un centre de salut d’atenció primària, està situat en un edifici que presenta moltes mancances funcionals i que ha quedat obsolet per al servei que requereix a dia d’avui la població d’Artà.

A més, el seu emplaçament, en un punt del centre antic amb moltes dificultats d’accés, comporta considerables inconvenients pel que fa a la mobilitat viària per accedir-hi, tant per als vehicles d’urgències com per als particulars.

L’Ajuntament d’Artà, per tal de poder dur a terme aquesta millora ha aprovat en el seu darrer ple municipal la modificació puntual les Normes subsidiàries de planejament del terme municipal, consistent en el canvi parcial de l’ús del sistema general en sòl rústic dels terrenys municipals ‘Na Pati’ perquè passin a ser considerats equipament sanitari.

 

Són tendència