Connect with us

Actualitat

Algaida instal·larà enllumenat LED a tots els edificis municipals

Aquesta millora energètica també es preveu a l’Escoleta Municipal Flor de Murta, al CEIP Pare Bartomeu Pou i a les pistes poliesportives

L’Ajuntament d’Algaida realitzarà una inversió de 168.000 euros del romanent de tresoreria de 2016, en obres que han d’anar en benefici de la protecció del medi ambient. Aquestes millores afectaran diferents edificis públics i consisteixen en la substitució de l’enllumenat de sodi tradicional per led amb l’objectiu de reduir el consum elèctric i, conseqüentment, les emissions de diòxid de carboni a l’atmosfera.

Aquest projecte de millora d’eficiència energètica consistent en el canvi a enllumenat de led es farà als edificis educatius com ara Escoleta Municipal Flor de Murta, al CEIP Pare Bartomeu Pou, al menjador d’aquest centre, a les pistes poliesportives i també a les oficines municipals de la Casa de la Vila. Així mateix, el projecte preveu la instal·lació de plaques fotovoltaiques d’autoconsum a l’Ajuntament d’Algaida i també a l’edifici d’educació Primària del col·legi públic.

Són tendència