Connect with us

Actualitat

Les finques afectades per una ampliació del Parc Natural de Llevant no veuran modificat el règim urbanístic

El Director General de Biodiversitat i Espais Naturals, Miquel Mir, es va desplaçar aquest dijous a Capdepera per parlar amb els propietaris de Cala Agulla i Cala Mesquida

El Director General de Biodiversitat i Espais Naturals, Miquel Mir, es va desplaçar aquest dijous a Capdepera per parlar amb els propietaris de finques afectats per una possible ampliació del Parc Natural de Llevant. Les zones de les quals es parla per ampliar són cala Agulla i cala Mesquida, dues zones que ja tenen les figures de protecció Lic i Zepa, incloses dins Xarxa Natura, i ANEI.

Els principals dubtes dels propietaris varen ser aclarir els límits de la possible ampliació, a la qual cosa Mir va explicar que des del Govern «no s’està treballant amb límits» però que es parla de «fer coincidir els límits amb les figures de protecció ja existents» (cala Agulla i cala Mesquida exclusivament). Una altra dubte va ser el règim urbanístic una vegada declarat Parc Natural. Segons Mir aquesta figura de protecció no modifica el règim urbanístic.

Una altra dubte va ser el règim urbanístic una vegada declarat Parc Natural. Segons Mir aquesta figura de protecció no modifica el règim urbanístic. El Pla d’usos (PRUG) també va ser un dels comentaris que sortiren a la reunió i es va parlar que s’ha de fer un PRUG «clar» per evitar possibles problemes. Referent a aquest tema i dins les zones marítim terrestres incloses dins el parc es va aclarir que es podrien seguir tenint instal·lacions de temporada a les platges, tal i com és actualment.

Algun propietari va comentar que cal tenir la normativa feta abans de decidir si volen ampliar el parc o no

Algun propietari va comentar que cal tenir la normativa feta abans de decidir si volen ampliar el parc o no, i el Director General va explicar que una vegada els dos ajuntaments afectats (Artà i Capdepera) facin arribar un acord de ple sobre l’ampliació del parc es començarà a treballar amb la normativa (PORN) i que es farà partícips als propietaris. Departament de Premsa Elena Martín 608-851-158 premsacapdepera@gmail.com www.ajcapdepera.net També es va demanar sobre la diferència entre les figures de protecció de Lic i Zepa i Parc Natural.

Mir va explicar que dins el Parc hi ha pressupost i personal de l’administració dedicat a la gestió de les zones públiques del Parc, i per les zones privades hi ha línies de subvencions a les quals s’hi podrien adherir. Un exemple és el sistema dunar de cala Agulla el qual ha patit un retrocés i si finalment fos Parc Natural s’hi podria invertir per recuperar-lo.

Són tendència