Connect with us

Comunitat

50.000 euros de sanció a una empresa de Mallorca per la tala i comercialització de 1.641 alzines

A banda de la sanció, s’obliga el responsable a reparar el dany causat al medi natural

La Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca ha sancionat l’empresa Agroforest, SL, amb 50.000 euros de multa i la restauració del medi, per la tala 1.641 alzines a una finca de Bunyola, sense autorització, amb finalitats comercials, que ha afectat 25 hectàrees.

Un agent de medi ambient va constatar els fets el març de 2015, quan va trobar dos treballadors de l’esmentada empresa tallant alzines sense autorització, i comptabilitzà 181 peus talats. Davant la gravetat dels fets, l’agent de medi ambient decomissà i deixà en dipòsit les restes de fusta i les branques d’alzina que es trobaven a la zona afectada. Tot i això, cinc dies després es constatà que s’havien talat més alzines, i en visites posteriors es varen arribar a comptabilitzar 1.641 peus arrabassats en total.

Part de la fusta tallada ja s’havia retirat i l’agent comprovà que s’havia destinat a la comercialització: s’havia venut a un majorista de fusta. Es calculà que la quantitat aprofitada era del voltant de 240 tones, amb un preu de venda estimat de 28.710 euros. A això s’hi ha d’afegir la taxa que es va estalviar l’infractor que, en cas que hagués sol·licitat autorització per a aquest aprofitament forestal, hauria estat de 160,39 euros.

L’empresa responsable no disposava de cap autorització d’aprofitament forestal, tot i que havia tramitat una sol·licitud per talar 180 alzines i tenia el vistiplau per a dues tales directes, de 35 alzines i 32 pins, no relacionades amb la zona objecte de la denúncia. Anys abans, el 2012, també havia rebut l’autorització per tallar 250 peus d’alzina.

La zona està classificada com a zona d’especial protecció per a les aus (ZEPA) i forma part del Paratge Natural de la Serra de Tramuntana com a zona d’ús limitat pel seu Pla d’Ordenació de Recursos Naturals (PORN).

Són tendència