Connect with us

Actualitat

Santanyí s’integra en la DOP Pla i Llevant

Les bodegues establertes en el municipi també es podran integrar en la DOP i els seus vins portar el segell de qualitat corresponent a aquesta categoria de vins

Fa tres anys que la DOP Pla i Llevant va iniciar els tràmits per incloure a Santanyí, com a municipi de la DOP. L’expedient, un cop aprovat pel Consell Regulador de la DOP Pla i Llevant es va presentar a la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca i a la Unió Europea, que és qui ha d’autoritzar finalment aquesta inclusió. Al llarg de tres anys el document ha seguit el procés administratiu previst, ja que la UE tracta amb molta calma els expedients oberts. En aquest temps, es van demanar alguns aclariments d’aspectes tècnics concrets.

La Comissió Europea ha obert un termini de dos mesos per a que els estats membres puguin aportar les seves al·legacions, ja que els particulars no ho poden fer.
Quan es va formar la DOP Pla i Llevant a l’any 1999, Santanyí no va entrar a formar part de la mateixa, degut a que en aquesta època no havia existència de vinya per la zona, però amb el pas del temps s’han anat plantant vinyes i creant alguna bodega, per això s’ha vist necessari la incorporació del municipi a la DOP.

L’avantatge principal és que podran integrar-se com a membres de ple dret, viticultors i vinicultors en la DOP. Els pagesos podran vendre el seu raïm a qualsevol bodega que elabori Pla i Llevant. Les bodegues establertes en el municipi també es podran integrar en la DOP i els seus vins portar el segell de qualitat corresponent a aquesta categoria de vins que és la més alta que existeix.

Són tendència