Connect with us

Actualitat

L’IES Manacor comptarà amb educadors socials el curs 2017/18

Treballen principalment amb alumnat en risc d’exclusió social als instituts de secundària

Deu instituts de les Illes Balears, entre ells l’IES Manacor,  comptarà el curs 2017/18 amb educadors socials. Així ho han anunciat aquest dilluns en roda de  premsa, la consellera de Serveis Socials, Fina Santiago, i el conseller d’Educació i Universitat, Martí March. Del total de 10 educadors,  6 es destinaran a Mallorca (4  Palma, 1 Inca i 1 a Manacor), 2 a Menorca i 2 a Eivissa.

Els tècnics d’intervenció sociocomunitària (TISOC) són educadors socials que  treballen amb alumnat en risc d’exclusió social als instituts de secundària, actuant amb tota la comunitat educativa per millorar el seu rendiment acadèmic  i les seves habilitats socials. Un dels aspectes importants de la tasca dels TISE és el treball de prevenció de conflictes, l’absentisme escolar i el fracàs escolar. El fet que l’educador romangui al centre com un altre professor facilita que es converteixi en un element de referència per a l’alumnat.

El curs 2008/09 es va implantar la figura de l’educados social als centres educatius a 8 centres educatius de Balears. Malgrat el bon funcionament d’aquesta iniciativa, que va aconseguir, entre d’altres, la disminució de les amonestacions i expulsions en els instituts on varen actuar, en la legislatura anterior es va suprimir aquesta figura dels centres educatius de Balears.

Ara els TISOC tornen a 10 instituts de les Illes, seleccionats segons un barem que  valora, entre d’altres, el nombre de programes que desenvolupa el centre, el nivell d’absentisme escolar que registra o les característiques familiars de l’alumnat.

Aquests educadors, un per cada centre, participaran prèviament a un programa de formació específic intensiu el mes de setembre i s’ha constituït una comissió tècnica per fer el seguiment del programa.

Són tendència