Connect with us

Actualitat

El Ple de Manacor aprova el reglament que estableix les funcions de la futura Gerència d’Urbanisme

El Ple de Manacor aprova el reglament que estableix les funcions de la futura Gerència d'Urbanisme

L’acord va tirar endavant amb els vots a favor de MÉS-Esquerra, AIPC-SyS i PSIB-PSOE i l’abstenció de PP i VOX

Amb els vots a favor dels grups MÉS-Esquerra, AIPC-SyS i PSIB-PSOE i l’abstenció de PP i VOX, el Ple de Manacor celebrat aquest dilluns va aprovar la proposta de Batlia sobre el nou reglament regulador de la Gerència d’Urbanisme del Consistori.

Cal recordar, que el Ple municipal celebrat el passat 15 de gener, ja va aprovar inicialment la creació d’aquest nou òrgan col·legiat i de gestió que “té per objectiu millorar el desenvolupament de les competències urbanístiques”, segons fonts municipals.

En el termini d’exposició pública s’han presentat al·legacions per part del grup municipal del Partit Popular, del grup municipal PSIB-PSOE i per part del sindicat UGT, la majoria de les quals han estat acceptades.

D’acord amb el reglament aprovat, el càrrec de Gerent serà nomenat i destituït per acord de ple a proposta del batle. El càrrec haurà de ser exercit per un funcionari de carrera o laboral de les administracions públiques, titulats superiors en tots dos casos, i amb més de cinc anys d’exercici professional en el segon. Excepcionalment, podrà ser exercit el càrrec per un professional de l’àmbit privat que reuneixi els requisits de titulat superior i una experiència professional de més de cinc anys d’exercici professional.

Són tendència