Connect with us

Actualitat

Sa Duaia, de la Península de Llevant, passarà a ser gestionada mitjançat la col·laboració publicoprivada

Sa Duaia, de la Península de Llevant, passarà a ser gestionada mitjançat la col·laboració publicoprivada

És la finca pública amb més superfície de repoblació forestal de les Illes Balears

La Conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Natural, a través de l’Institut Balear de la Natura (Ibanat), ha tret per primera vegada a licitació l’explotació d’una finca pública per a l’aprofitament agropecuari. Es tracta de la finca pública de sa Duaia, situada al parc natural de la Península de Llevant. Cal destacar que la major part de la superfície d’aquesta finca és de naturalesa forestal, i és la finca pública amb més superfície de repoblació forestal de les Illes Balears.

D’aquesta manera, i mitjançant la col·laboració publicoprivada, la proposta té l’objectiu d’obtenir un profit en forma de producte agropecuari a partir dels animals de pastura com a eina de gestió del territori. A més, l’arrendament de l’explotació du associada la cessió de drets d’ajuda bàsica de la Política Agrícola Comuna (PAC), perquè qui en resulti adjudicatari pugui beneficiar-se d’aquesta ajuda des d’aquesta anualitat, a més d’altres línies de subvenció a les quals pugui optar.

El conseller Joan Simonet, ha destacat la importància d’establir vincles entre l’Administració i el sector primari per aconseguir objectius comuns.

És la primera vegada que surt a licitació l’explotació d’una finca pública per a l’aprofitament agropecuari

Són tendència