Connect with us

Actualitat

Detectada la presència de rates a diferents indrets urbans de Manacor

Detectada la presència de rates a diferents indrets urbans de Manacor

Han pogut ser vistes, a plena llum del dia, movent-se en espais públics com Sa Bassa, amagant-se en una de les boques del clavegueram existent entre els carrers Convent i Retir i a l’Estació del Tren

Existeix una plaga de rates al centre urbà de Manacor? Particularment, no crec que aquest sigui el cas, però sí que jo mateix he pogut detectar en pocs dies de diferència la presència d’aquest tipus d’animals movent-se a plena llum del dia en espais cèntrics de la ciutat, com és el cas de la plaça de Sa Bassa, en una de les boques del clavegueram existent entre els carrers Convent i Retir i l’últim episodi aquest mateix matí als voltants de l’Estació del tren, com es pot veure a la fotografia que acompanya la notícia.

La situació ha estat posada en coneixement del mateix regidor de Medi Ambient de Manacor, Sebastià Llodrà, qui ha pres nota dels carrers esmentats anteriorment i que fins i tot s’ha compromès personalment a traslladar el fet als mateixos responsables dels Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) pel que fa a la presència de rates, d’una mida considerable, als voltants de l’edifici ferroviari de la ciutat.

Les rates i els ratolins són animals que s’adapten molt bé al medi urbà, ja que són espais on troben amb certa facilitat refugi i els recursos necessaris que n’afavoreixen la proliferació. Entre els factors ambientals que poden afavorir la presència d’aquests desagradables animals destaca l’increment de l’ús dels espais públics, que es tradueix en una major generació de residus. També cal fer esment a l’augment de la superfície de verd urbà, que suposa beneficis ambientals i socials, però amb la contrapartida que pot acabar suposant més oportunitats per al refugi i nidificació de rates.

Un altre dels factors és la manca de programes de vigilància i control en alguns nuclis urbans que no són de gestió municipal, fet que pot afavorir la presència de rates i ratolins, com és el cas de solars abandonats, comerços, magatzems, jardins privats, entre d’altres.

En el cas concret de Manacor, les tasques de Desratització i Desinsectació arreu del municipi són dutes a terme des de la mateixa àrea de Medi Ambient i la periodicitat de les actuacions sol ser trimestral de forma que en finalitzar l’any es completen 4 tractaments en cada un dels vuit sectors en què es divideix el terme municipal. Combatre l’existència de rates, ratolins, cuques molles i el control de mosquits en els casos dels torrents, solen ser l’objectiu d’aquestes intervencions municipals.

Pep Bauçà.

Són tendència