Connect with us

Actualitat

Manacor obri un procés participatiu al voltant de les mesures aprovades pel Govern sobre la crisi de l’habitatge

Manacor obri un procés participatiu al voltant de les mesures aprovades pel Govern sobre la crisi de l'habitatge

El darrer Ple municipal va decidir no permetre la reconversió de locals comercials en habitatges, entre altres

El darrer Ple ordinari celebrat per l’Ajuntament de Manacor a principis d’aquest mes va acordar la suspensió de l’aplicació de quatre disposicions addicionals del Decret Llei 6/20233, de mesures urgents en matèria d’habitatge aprovat pel Govern de les Illes Balears.

L’acord va ser adoptat arran d’una moció presentada pels Grups municipals MÉS-Esquerra, PSIB-PSOE i AIPC-SyS i una proposta de resolució presentada per la Batlia. La decisió suposa la no aplicació de la possibilitat de permetre temporalment la reconversió de locals en habitatges; renunciar a la modificació de la densitat d’habitatges i la facilitació de la divisió d’habitatges unifamiliars entre mitgeres, del canvi d’ús i aprofitament en terrenys qualificats d’equipaments públics i privats per a construir habitatges i de la possibilitat de dur a terme actuacions per permetre créixer en altura a edificis existents. La decisió municipal es basa, segons la versió del Consistori, en el fet que el Decret Llei 6/2023 interfereix de manera important en les normes urbanístiques que estableix el Pla General.

Ja en el seu moment, el batle Miquel Oliver va lamentar que la mesura del Govern havia tirat endavant “sense que ni els representants municipals ni la ciutadania hagin pogut fer una anàlisi en profunditat de les seves implicacions”.

Seguint l’acord aprovat en la sessió plenària esmentada, l’Ajuntament de Manacor ha iniciat un procés de participació perquè la ciutadania pugui informar-se del que estableix la normativa autonòmica, de la proposta elaborada pel departament d’Urbanisme municipal i fer les aportacions oportunes. Per aquest motiu, s’ha habilitat una pàgina web on es pot consultar tota la informació relativa al Decret i al mateix temps permet que els mateixos ciutadans/es del municipi puguin exposar les seves propostes. El termini per fer-ho és fins dia 17 de desembre, segons ha informat l’Ajuntament.

Segons la nota municipal,”totes les propostes es recolliran i s’estudiaran una per una. Quan s’hagin valorat, es farà una nova proposta que s’elevarà al Ple i així s’obtindrà el redactat definitiu per a l’aplicació de la nova norma”.

Podeu consultar o expressar la vostra opinió al respecte accedint al següent enllaç: https://sites.google.com/manacor.org/urbanisme-manacor/inici

Són tendència