Connect with us

Comunitat

El Parlament aprova la llei que suprimeix l’impost de successions i donacions

El Parlament aprova la llei que suprimeix l'impost de successions i donacions

Durant la sessió també s’ha aprovat parcialment una moció socialista relativa a memòria democràtica i s’ha elegit el nou director general d’IB3, Albert Salas

El Parlament balear ha aprovat aquest dimarts la llei que bonifica el 100% de l’impost de successions i donacions entre pares i fills, nets i padrins, i cònjuges. Aquest tribut es reduirà en un 50% quan les herències siguin entre germans o entre nebots i oncles, en el cas que no tinguin descendents, o del 25% quan en aquests casos sí que hi hagi descendents directes.

Segons ha explicat el conseller d’Hisenda, Antoni Costa, el text inclou novetats pel que fa a la norma que va sortir del Consell de Govern. A partir d’ara, a l’hora d’adquirir els immobles, cal consignar a l’escriptura pública el valor d’aquests béns, que no podrà superar en cada cas el valor de referència incrementat en un 20 %. Quan no hi hagi aquest valor de referència o no es pugui certificar, ha explicat el conseller, el que es tindrà en compte serà el valor de mercat.

Així mateix, es dota de caràcter retroactiu els canvis referents al valor de referència, posant com a data el 18 de juliol, quan va entrar en vigor el decret 4/2023.

Moció del grup socialista relativa a la memòria democràtica

El Grup Parlamentari Socialista havia presentat una moció relativa a política general del Govern de les Illes Balears en matèria de memòria democràtica (RGE núm. 9010/23), la qual ha estat aprovada parcialment amb la redacció i resultats de les votacions següents:

1.- El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat de continuar i estendre, amb tots els mitjans que li són propis, les polítiques de memòria democràtica en un sentit ampli, tant en el terreny legislatiu com en el de control i seguiment de les polítiques governamentals sobre memòria democràtica.

Rebutjat per 34 vots en contra (diputat no adscrit-José Francisco Cardona, Mixt-Sa Unió de Formentera, VOX i Popular) i 25 vots a favor (Mixt-MÉS per Menorca, Mixt-Unides Podem, MÉS per Mallorca i Socialista).

2.- El Parlament de les Illes Balears manifesta que les polítiques de memòria democràtica han de continuar impulsant mesures restauratives, preventives i d’altra naturalesa que segueixin els principis del dret internacional de veritat, justícia, reparació i garantia de no repetició.

Aprovada per 52 vots a favor i 7 vots en contra (VOX).

Albert Salas, nou director d’IB3

El periodista Albert Salas ha estat elegit aquest dimarts per majoria absoluta nou director dIB3. El fins ara director de comunicació del Reial Mallorca, proposat pel càrrec pel Partit Popular de Marga Prohens, ha obtingut el vot favorable dels diputats de PP, Vox, Més per Mallorca i Més per Menorca. En canvi, el PSIB-PSOE ha optat per l’abstenció.

Són tendència