Connect with us

Capdepera

Capdepera delega competències a l’Agència de defensa del territori de Mallorca

L’Ajuntament gabellí formarà part d’aquesta agència

L’Ajuntament de Capdepera ha aprovat la signatura del conveni per l’adhesió a l’Agència de defensa del territori de Mallorca. Aquest conveni implica que l’Ajuntament de Capdepera delega a aquesta agència les competències municipals d’inspecció, sanció i restabliment de la legalitat urbanística, en relació amb les obres, usos del sòl i actuacions que es desenvolupin sense llicència o ordre d’execució o sense ajustar-se a les seves condicions en les diferents categories de sòl rústic del seu terme municipal.

Aquesta iniciativa va ser aprovada el plenari d’abril per 11 vots a favor (PSOE, Més); 5 en contra (PP, Guanyem) i 1 abstenció (Es Grup). Tot i això, tots els grups de l’oposició, a excepció de Més per Capdepera , creu que les competències en aquest àmbit haurien de ser municipals.

El batle va voler defensar el conveni assegurant “que és la millor solució davant la falta de personal que té el consistori gabellí per resoldre els expedients de disciplina urbanística, en rústic i en urbà, i que fan que les tasques es vegin endarrerides i per la qual cosa s’acumulen, portant anys de retard amb la resolució de les infraccions.”

Des del moment que se signi el conveni els tècnics d’Urbanisme podran començar a resoldre els expedients endarrerits per fer complir la legalitat.

Són tendència