Connect with us

Actualitat

El ple tomba que la Sindicatura de Comptes auditi la gestió de l’àrea de Festes de Manacor

El ple de Manacor tomba que la Sindicatura de Comptes auditi la gestió econòmica de l'àrea de Festes durant l'anterior mandat

El mes de maig passat el govern municipal va aprovar el pagament de 461.873 euros en factures extrajudicials de l’esmentat departament

El ple de l’A<juntament de Manacor celebrat aquest dilluns va debatre una moció presentada pel Partit Popular que instava a què el Consistori remetre’s a la Sindicatura de Comptes un ofici sol·licitant una revisió sobre la legalitat o no de la gestió econòmica realitzada a l’àrea de Festes durant el passat mandat, en mans del regidor socialista, Artur Aguiló.

Els populars esmentaven en la seva moció, el fet de l’interventor municipal fes constar algunes objeccions en aquest sentit, motivades per nombrosos fraccionaments indeguts, lloguers d’equips de so sense contracte, adjudicació de serveis a empreses o persones de forma reiterada i sense contracte, a més d’altres contractacions. El PP, en el text de la moció, parlava d’una “suposada mala praxi amb els doblers públics”.

També feia constar que la partida pressupostada per a l’exercici 2023 no havia estat suficient per fer front a la totalitat de les despeses i que “moltes factures encara estaven pendents de pagar. Un fet que perjudica directament les empreses subministradores”. Sansó, va justificar la moció dient que obeïa a una actitud de responsabilitat política en tractar-se de doblers públics.

En representació del grup socialista, va ser Núria Hinojosa qui va intervenir per ressaltar la “bona gestió” del seu company de partit, Artur Aguiló, que no va obrir la boca en cap moment per defensar la seva tasca al capdavant de l’àrea de Festes entre els anys 2019 i 2023.

Hinojosa va reconèixer la reacció de sorpresa que li va provocar la moció presentada des del Partit Popular, arribant a qualificar-la de “baixesa política”, “oportunista” i de “mal gust”. Va arribar a demanar al grup conservador, si el fet de presentar ditamoció responia a un gest de “mala fe” o més aviat “per desconeixement”. La portaveu socialista va voler posar en relleu la bona acceptació de la majoria d’actes festius celebrats en els darrers anys, “amb pocs recursos humans”.
També va dir, citant al batle, que aquest debat s’hagués pogut evitar si hagués existit la voluntat per part del primer regidor.

El grup municipal majoritari, MÉS Esquerra, no va donar suport a la moció, al·ludint que el Consistori no està facultat per denunciar res davant la Sindicatura de Comptes, a diferència de qualsevol grup polític municipal o persona particular que sí poden fer-ho.

La mesura proposada des del grup popular finalment no va ser aprovada, per 11 vots en contra (MÉS Esquerra + PSIB-PSOE), 2 abstencions (AIPC-SyS) i 8 vots a favor (PP + Vox).

Cal recordar, que el mes de maig passat el govern municipal va aprovar el pagament de 461.873 euros en factures extrajudicials de l’esmentat departament municipal.

Són tendència