Connect with us

Actualitat

Primera pedra de la nova UBS de Montuïri

Primera pedra de la nova UBS de Montuïri

La previsió és que les obres estiguin acabades el segon semestre del 2023

La nova Unitat Bàsica de Salut (UBS) de Montuïri ja ha iniciat les obres de construcció, duites a terme per l’empresa Elecnor, i la previsió és que estiguin finalitzades el segon semestre del 2023.

La UBS de Montuïri suposarà una millora de la qualitat assistencial que s’ofereix a la població amb unes instal·lacions més àmplies, còmodes i accessibles. Les obres de construcció, pressupostades en 676.576,86 €, tenen un termini d’execució de dotze mesos comptadors des de la signatura de l’acta de comprovació del replanteig, que es va signar al mes de setembre.

El nou equipament sanitari s’ubica en un solar situat a aproximadament 250 metres de distància de l’actual UBS. Es doblarà el nombre de consultes (de 3 a 6) i es triplicarà la superfície actual (de 120 a 400 m2). Disposarà de dues consultes de medicina familiar, dues d’infermeria, una de pediatria i una d’infermeria pediàtrica, a més d’una sala de cures i una d’extraccions. El nou edifici també tindrà vestíbul, recepció, sis sales d’espera i arxiu.

Publicitat

ÚLTIMES NOTÍCIES

Publicitat

PUBLICITAT

Són tendència