Connect with us

Comunitat

La UIB disposarà del primer banc de mostres biològiques de càlculs renals del món

La UIB disposarà de l'únic banc de mostres biològiques de càlculs renals del món

Dedicat a la recerca biomèdica i a la docència

La Universitat de les Illes Balears es convertirà en la primera institució del món que disposarà d’un banc de mostres biològiques de càlculs renals amb finalitats de recerca biomèdica. La creació d’aquesta infraestructura clau per a la recerca i la docència ha estat impulsada pel Laboratori d’Investigació en Litiasi Renal de la UIB i l’ha aprovat la Direcció General d’Acreditació de la Conselleria de Salut del Govern balear.

La litiasi renal és una patologia causada per l’alteració de les condicions naturals de cristal·lització de l’orina que pot donar lloc a la formació de càlculs renals. És una patologia d’alta prevalença, que afecta més del 10 % de la població. La prevalença ha augmentat els darrers anys, a la vegada que s’ha observat que l’edat d’inici d’aquesta patologia ha disminuït. Un dels problemes que presenta aquesta malaltia és que, en molts casos, la formació del càlcul es repeteix i pot arribar a esdevenir una malaltia crònica si no s’estableixen les mesures de prevenció adequades.

Són tendència