Connect with us

Actualitat

La majoria de les dones que exerceixen la prostitució a Manacor són llatinoamericanes i víctimes de tràfic

La majoria de les dones que exerceixen la prostitució a Manacor són llatinoamericanes sense regularitzar i víctimes de tràfic

Un estudi impulsat per l’Ajuntament, Metges del Món i la UIB constata per primera vegada quina és la situació d’aquest obscur món en la capital del Llevant

Principals conclusions, entre moltes altres, del primer estudi a fons sobre la situació real de la prostitució a Manacor: almenys un 36% de les dones que exerceixen la prostitució en el municipi
no controlen els guanys o són amenaçades i la majoria dels seus “clients” són joves manacorins i amb recursos.

I és que el departament d’Igualtat de l’Ajuntament de Manacor ha fet públic aquest dilluns el resultat d’un exhaustiu estudi, el primer que s’elabora en aquest sentit, sobre la prostitució al municipi i que ha comptat amb la col·laboració de Metges del Món i la Universitat de les Illes Balears. A la convocatòria de premsa hi han participat el batle, Miquel Oliver; la delegada de Polítiques Transversals, Carme Gomila; la presidenta de l’IBDona, Maria Duran; la responsable de Metges del Món IB, Belén Matesanz; la tècnica d’intervenció de Metges del Món IB, Marina Caimari; i el professor de la UIB, Lluís Ballester.

L’estudi analitza les situacions de necessitat social de les persones que exerceixen la prostitució a Manacor, les seves condicions de salut i l’oferta deslocalitzada (pisos i webs). Per a dur-lo a terme, s’han realitzat enquestes a persones en situació de prostitució, s’han recollit dades sobre l’oferta localitzada (carrer i clubs) i deslocalitzada (pisos i webs), i s’ha consultat a informants qualificats: cossos i forces de seguretat i policies locals, àmbit sanitari i serveis socials, i àmbit de joventut, igualtat i inserció laboral, sector turístic i del taxi, coeducació i grups polítics.

L’estudi s’ha dut a terme entre el mes de juny i el novembre de 2022. Pel que fa a les persones entrevistades, el 36,4% exercien al carrer o a clubs i el 63,6% a pisos. L’estudi ha pogut determinar que 66 persones es troben en situació de prostitució en pisos a Manacor i l’existència de 14 webs d’oferta a Manacor. Pel que fa al repartiment dels pisos identificats, el 82% es localitza a la ciutat de Manacor i el 18% a Porto Cristo.

– Pel que fa a la distribució per edats, el 50% tenen entre 30 i 39 anys, el 36% tenen 40 anys o més i el 13% té entre 18 i 29 anys.

– A Manacor les dones en situacions de prostitució són sobretot llatinoamericanes sense regularitzar joves i grans (>35 anys), i moltes d’aquestes són nouvingudes (han arribat fa menys de 2 anys).

– A Manacor moltes dones en situacions de prostitució tenen fills i filles, amb reduït suport social.

Almenys un 36% de les dones en situacions de prostitució a Manacor es troben en situacions de tràfic, i per això no controlen els guanys, són amenaçades, etcètera.

– El 40% no poden triar els clients o prostituïdors.

– Els principals motius d’inquietud de les dones en situació de prostitució a Manacor són la violència, que el client no vulgui fer servir preservatiu, que la família se n’assabenti i les infeccions.

– Almenys un 40% de les dones en situacions de prostitució han patit maltractament físic i emocional.

– La majoria de les dones en situacions de prostitució tenen problemes de son (77,3%), pateixen depressió (90,9%), i han tengut ideacions suïcides (40,9%).

– Les dones en situacions de prostitució, tenen poc suport social i demanen ajuda: als “clients”(54%), als serveis socials o a ONG (36%), a les companyes (22%).

La majoria de “clients” són joves, amb recursos i espanyols Un 41% de les dones no els poden “triar” o rebutjar.

– Els “clients” demanen amb molta freqüència pràctiques de risc: no fer servir preservatiu (penetració vaginal i anal), fel·lació sense preservatiu, “Garganta” profunda, Consumir alcohol junts… 77% nivell de risc alt.

– La majoria de les dones (95,5%) en situacions de prostitució deixaria la prostitució si pogués trobar una feina en condicions.

L’estudi planteja també què cal fer des de l’Ajuntament davant les situacions de prostitució. Basicament recomana actuacions en materia de prevenció i desincentivació de la demanda, arribant a joves i homes amb campanyes de sensibilització, habilitar recursos d’habitatge, específics per a dones en procés d’abandonament de la prostitució o víctimes d’explotació sexual amb arrels a Manacor, desenvolupar sistemes d’escolta i consulta, perseguir totes les modalitats de proxenetisme i dels agents que promouen o s’impliquen en el tràfic, la tracta de dones i l’ESIA, a més de promoure acccions encaminades a l’Inserció sociolaboral.

Segueix llegint
Publicitat
Feu clic per comentar la notícia

Deixa una resposta

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Són tendència