Connect with us

Actualitat

Llum verda a la creació d’un centre integrat de formació professional (CIFP) a Manacor

Llum verda a la creació d’un centre integrat de formació professional (CIFP) a Manacor

Permetrà que l’IES pugui descongestionar la seva oferta educativa en favor del nou CIFP Politècnic de Llevant

El Consell de Govern ha aprovat aquets dilluns els dos decrets que han de possibilitar la creació de dos nous centres integrats de formació professional a Mallorca: el CIFP Politècnic de Llevant, a Manacor i el CIFP Pere de Son Gall, a Llucmajor.

Actualment l’IES Manacor ofereix estudis d’educació secundària, batxillerat i formació professional de les famílies professionals d’Informàtica i comunicacions, Administració i gestió, Electricitat i electrònica, Comerç i Manteniment de vehicles.

La Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors ha considerat que per donar resposta a les necessitats educatives detectades al municipi, amb la creació d’un centre integrat de formació professional (CIFP) a Manacor, ja que millorarà la qualitat de l’oferta educativa, permetrà implantar nous cicles formatius, certificats de professionalitat, cursos d’especialització, oferta modular per atendre la demanda de treballadors o empreses i cursos d’actualització per tal de poder permetre una formació continuada.

En aquest informe, es proposa que els estudis de formació professional de l’IES Manacor passin al nou CIFP Politècnic de Llevant i que els dos centres comparteixin les instal·lacions actuals de l’IES Manacor. Així, d’una banda, l’IES Manacor tindria els estudis d’educació secundària i batxillerat, i, de l’altra, el nou CIFP Politècnic de Llevant concentraria els estudis de formació professional.

En el cas del nou centre projectat en el Migjorn, l’IES Llucmajor ofereix els estudis d’educació secundària, batxillerat i estudis de formació professional de les famílies professionals d’Administració i gestió (ADG) d’Electricitat i electrònica (ELE), d’Energia i aigua (ENA), d’Instal·lació i manteniment (IMA) i d’Imatge personal (IMP).

La creació d’un nou centre integrat de formació professional (CIFP) en el municipi, possibilitarà donar resposta a les necessitats educatives detectades a Llucmajor i pobles del voltant, a causa del creixement de la població i al progressiu augment del nombre d’alumnes de formació professional.

Són tendència