Connect with us

Actualitat

Vols saber de quina manera es gestionen els teus impostos municipals?

Vols saber de quina manera es gestionen els teus impostos municipals?

L’Ajuntament de Manacor habilita un visor dels comptes pressupostaris

L’Ajuntament de Manacor ha decidit afegir-se als 19 ajuntaments de Mallorca que s’han adherit al nou espai web d’informació i seguiment del pressupost municipal desenvolupada pel Consell de Mallorca a través del la direcció insular de Suport i Coordinació Municipal.

Es tracta d’una eina molt visual, accessible i fàcil d’utilitzar que permet als municipis assegurar la transparència, la participació ciutadana i la rendició de comptes.

En aquest sentit, durant la presentació feta avui a Manacor, el batle de Manacor, Miquel Oliver ha explicat que «Manacor fa una passa més i posa a l’abast de la ciutadania els comptes públics d’una manera més fàcil i entenedora». Per la seva banda, el conseller de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local Jaume Alzamora ha explicat que la intenció és “incrementar el nivell de transparència als afers públics i facilitar que els consistoris pugin retre comptes amb la ciutadania de la gestió municipal”.

Durant la presentació, Jaume Alzamora ha explicat també que la plataforma de visualització de pressupostos permet visualitzar com es distribueixen els ingressos i les despeses a l’Ajuntament d’una manera gràfica i senzilla. De fet, la solució interactiva “no pretén només obrir una finestra de la gestió pública, sinó mostrar la realitat dels ingressos i les despeses tant en la fase de planificació pressupostària com en la seva posterior execució”.

Un dels objectius del Consell de Mallorca és contribuir a millorar la gestió municipal i fer-la eficaç i pròxima a la ciutadania, amb criteris organitzatius innovadors i amb un enfocament integral i transparent a la gestió. “El nou portal de transparència municipal s’emmarca dins d’aquesta estratègia i pretén apropar als ciutadans tota la informació d’interès que els ajudi a conèixer millor la gestió municipal”.

El contingut de la plataforma

1. VISIÓ GLOBAL: Mostra una visió general dels ingressos i despeses del municipi.

2. POLÍTIQUES: Desglosa el pressupostos per àrees de govern (Educació, Esports, Serveis, Socials…)

3. DESPESES I PAGAMENTS: Consulta dels pagaments a proveïdors realitzats per l’Ajuntament tant per àrea com per beneficiari.

4. “EL QUE TU APORTES”: Mostra quina és l’aportació que el ciutadà/na mitjançant els impostos municipals.

L’adreça del visor de l’Ajuntament de Manacor és https://manacor.suportmunicipal.net

Són tendència