Connect with us

Actualitat

Manacor cedeix al Govern el solar del parc caní perquè es pugui construir el nou Centre de Salut

El parc caní disposa de quatre papereres, dues zones d'ombra, bancs, dos jocs i una font d'aigua, a més de sis pals que fan la funció de pipican i eviten que els animals orinin als arbres.

En cas que la Conselleria de Salut no hagi complert la finalitat de la cessió en el termini de cinc anys, es produirà la reversió automàtica

L’Ajuntament de Manacor va acordar aquest passat dilluns en sessió plenària cedir gratuïtament a la Conselleria de Salut del Govern de les Illes Balears un terreny de 4.278 metres quadrats de superfície situat al passeig del Ferrocarril per a la construcció d’un nou centre sanitari que doni servei a la denominada Zona Bàsica de Salut Na Camel·la – Manacor.

Els terrenys en qüestió són els que des de fa uns anys es destinen al Parc Caní, que haurà de ser reubicat en un altre indret de la ciutat. La cessió municipal de l’espai públic implica que el nou centre sanitari s’haurà de situar a la màxima distància possible dels elements patrimonials catalogats del Molí d’en Beió i de la Farinera. En cas que la Conselleria de Salut no hagi complert la finalitat de la cessió en el termini de cinc anys, es produirà la reversió automàtica.

La cessió municipal també exigeix que el nou centre sanitari s’haurà de situar a la màxima distància possible dels elements patrimonials catalogats del Molí d’en Beió i de la Farinera

Són tendència