Connect with us

Actualitat

Així quedarà la reformada plaça des Cós de Manacor

Així quedarà la reformada plaça des Cós de Manacor

L’actuació preveu eliminar les barreres arquitectòniques, millorar l’aspecte general de l’espai públic i afavorir el trànsit dels vianants

El departament d’Urbanisme ha presentat aquest dimecres la reforma integral que s’ha previst dur a terme, durant un termini de sis mesos, al cèntric indret de la plaça des Cós de Manacor.

El batle, Miquel Oliver i la delegada d’urbanisme, Núria Hinojosa, han estat els encarregats de donar a conèixer els detalls de la reforma. Els acompanyava el tècnic de l’àrea d’urbanisme, Toni Puerto, que intervindrà com a responsable tècnic de l’execució.

Les obres, que inicialment podrien tenir una durada de sis mesos, preveu eliminar les barreres arquitectòniques, millorar l’aspecte general de l’espai públic i afavorir el trànsit dels vianants. L’obra també substituirà les xarxes de serveis: enllumenat públic, aigua potable, clavegueram, escomeses particulars i xarxa de pluvials, ara inexistent; i instal·larà una zona de rec per a la vegetació.

La plaça passarà a tenir un únic sentit de la circulació. Els semàfors existents desapareixeran i es reduiran algunes places de càrrega i descàrrega

La plaça passarà a tenir un únic sentit de la circulació i l’enllaç amb el carrer Olesa, Baix des Cós i Toni Galmés es resoldrà amb una rotonda de petites dimensions. També s’eliminaran els semàfors existents. Es reduirà l’aparcament a una plaça adaptada i algunes places de càrrega i descàrrega.

La reforma prevista compte amb un pressupost de 838. 784,96 euros. El projecte ha estat redactat per l’arquitecte manacorí Joan Pasqual i l’empresa Melchor Mascaró S.A. serà l’encarregada de la seva execució. Les obres estan sotmeses a un seguiment arqueològic, donada la ubicació de les obres.

Detalls del projecte

Se substituirà el paviment asfàltic per llambordins de formigó i les zones per als vianants seran de llambordins d’un color arenós, tot al mateix nivell.

El projecte també preveu que es pugui aprofitar el vial de trànsit per a la seva utilització ocasional en curses populars, recuperant l’ús que tenia antigament aquest emplaçament. També es deixarà un itinerari adaptat paral·lel a la façana i la major part de la plaça es deixarà lliure per a l’ús públic dels vianants, amb conjunts de bancs dispersos que convidaran a aprofitar la plaça com a lloc d’estada a l’aire lliure. A la part de ponent, entre el vial rodat i les façanes es deixa una voravia ampla pel pas de vianants des del centre fins a la plaça de Ramon Llull, que augmenta considerablement l’amplada de l’actual.

El projecte també modificarà la voravia de davant l’antic Museu per unir correctament la intervenció amb el centre de vianants. També preveu pavimentar el capdamunt del carrer d’Artà on actualment hi ha paviment asfàltic.

Pel que fa a l’encreuament amb els carrers Olesa, Toni Galmés i l’avinguda de Baix des Cós es preveu implantar una rotonda definitiva i elevar el nivell del paviment fins al nivell de les voravies per facilitar l’accessibilitat del conjunt. A aquest indret, es mantindrà l’arbre de pisos i s’hi deixarà una zona per estar-hi.

El batle, Miquel Oliver i la delegada d’urbanisme, Núria Hinojosa, han estat els encarregats de donar a conèixer els detalls de la reforma. Els acompanyava el tècnic de l’àrea d’urbanisme, Toni Puerto, que intervindrà com a responsable tècnic de l’execució.

Segueix llegint
Publicitat
Feu clic per comentar la notícia

Deixa una resposta

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Són tendència