Connect with us

Actualitat

ABAQUA proposa que els municipis del Migjorn disposin d’aigua mitjançant xarxes supramunicipals

Aquestes tenen la característica que donen servei, com a mínim, a més d’un municipi, aportant aigua fins als dipòsits municipals. Les xarxes supramunicipals comprenen el que es coneix com l’abastament en alta: l’aigua que surt de les fonts d’origen (embassaments, rius, aqüífers i dessalinitzadores) i és transportada fins als dipòsits municipals.

El sistema es coneix com l’abastament en alta: consisteix en el recurs hídric que surt de les fonts d’origen (embassaments, aqüífers o dessalinitzadores) i és transportada fins als dipòsits dels pobles beneficiaris

El director gerent de l’Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental (ABAQUA), Guillem Rosselló, s’ha reunit, aquesta setmana, amb representants dels ajuntaments de Felanitx, ses Salines, Santanyí i Campos per tal d’exposar-los la possibilitat que la xarxa en alta d’aigua potable de Mallorca arribi a aquests municipis.

Aquestes tenen la característica que donen servei, com a mínim, a més d’un municipi, aportant aigua fins als dipòsits municipals. Les xarxes supramunicipals comprenen el que es coneix com l’abastament en alta: l’aigua que surt de les fonts d’origen (embassaments, aqüífers i dessalinitzadores) i és transportada fins als dipòsits municipals.

Es tracta d’un projecte que ABAQUA té planificat però que necessita de la conformitat dels ajuntaments per executar-se i un compromís perquè cada part executi les tasques sobre les quals té competències. D’aquesta manera, l’aigua potable arribaria fins els municipis del sud de Mallorca.

A iniciativa de Rosselló, que va exposar la proposta juntament amb el cap d’abastament de l’Agència, a la trobada celebrada a l’ajuntament de Santanyí hi han assistit els batles de Felanitx i el representant ses Salines, Jaume Montserrat i Juan Rodríguez, respectivament; la batlessa de Santanyí, Maria Pons; la batlessa pedània de Cala d’Or, Bàrbara Xamena, i un advocat en representació de l’ajuntament de Campos

Ara els municipis valoraran la iniciativa abans de decidir la resposta que donaran a l’Agència, la voluntat de la qual és signar un protocol en el qual quedin fermades les responsabilitats de totes les parts, tal com es va fer amb l’ajuntament de Manacor i la Mancomunitat del Pla l’any passat i que, per part d’ABAQUA, s’estan complint.

Són tendència