Connect with us

Comunitat

Consum reforçarà el control sobre els mercats municipals, la banca, la senalla d’anar a comprar i l’energia

La pujada de preus en l’alimentació suposarà a les famílies un sobrecost anual de 500 euros

Per tal de garantir els drets dels consumidors i la salut de la població

La Direcció General de Consum reforçarà aquest hivern el control dels mercats i pararà esment especial a les àrees de la banca, la senalla d’anar a comprar i l’energia, amb l’objectiu de garantir els drets dels consumidors i la salut de la població.

Així ho han explicat avui la consellera de Salut i Consum, Patricia Gómez, i el director general de Consum, Fèlix Alonso, durant la reunió del Consell de Consum, òrgan de participació, informació, consulta i assessorament en matèria de consum i defensa del consumidor, en el qual tenen veu les associacions de consumidors i les organitzacions empresarials, a més de les diverses administracions. En aquesta ocasió, a més, hi ha participat el president del Consell Econòmic i Social, Rafael Ballester, el qual ha fet una intervenció breu sobre les perspectives econòmiques per als pròxims mesos.

La consellera Gómez ha destacat que, atès el context nacional i internacional, la Direcció General de Consum ha decidit redoblar l’esforç que fa per vigilar els aspectes que tenen un impacte important en l’economia de les famílies i que són competència seva.

Concretament, ho farà en les àrees de la banca, on vigilarà possibles situacions de manca de transparència, de càlculs incorrectes o d’aplicació de l’índex IRPH, entre d’altres; dels aliments bàsics, on controlarà que la qualitat dels productes s’ajusti a allò que indica l’etiqueta, i de l’energia, on inspeccionarà per evitar la publicitat enganyosa o també les clàusules abusives.

La consellera Gómez ha destacat que els estils de vida –incloent-hi l’alimentació-, l’habitatge, la formació i l’educació són determinants socials de salut que impacten directament sobre la qualitat de vida de la població i, per tant, és imprescindible que les institucions, de manera conjunta i coordinada, vetllin per garantir condicions favorables per a tothom.

De fet, entre els objectius prioritaris a curt termini continua l’ampliació del programa «Consum a ca teva» amb els ajuntaments, per promoure la coordinació entre les dues administracions per acostar la finestra única a la ciutadania en matèria de consum i actualitzar els coneixements i les competències dels treballadors de l’Administració local per tal que puguin orientar els usuaris de manera resolutiva.

Són tendència

© 2022 defrancdigital.com