Connect with us

Comunitat

Educació estableix un Protocol d’actuació a les escoles per les altes temperatures

Els centres educatius han rebut aquest dijous el document que estableix les mesures que s’han de prendre davant determinades situacions

La Conselleria d’Educació i Formació Professional, mitjançant la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres i la Direcció General de Personal Docent, ha elaborat un Protocol d’actuació a l’àmbit educatiu enfront d’altes temperatures excepcionals amb la finalitat de vetlar pel benestar i la salut dels membres de la comunitat educativa. El document s’ha enviat avui als centres educatius de les Illes Balears.

Educació recorda que les altes temperatures són freqüents en la primera i darrera part del calendari escolar, essent els mesos més afectats els de maig, juny, setembre i octubre. En aquest sentit, és durant aquests mesos quan es poden produir situacions d’altes temperatures que poden dificultar el desenvolupament normal de l’activitat educativa als centres docents.

A l’hora de preveure les actuacions que s’han d’adoptar en cada centre, s’han de tenir en compte les característiques pròpies del centre docent, dels seus espais, equipaments, emplaçament i usuaris, entre d’altres factors.

Els objectius del protocol són els següents:

· Vetlar pel benestar i la salut dels membres de la comunitat educativa.

· Garantir l’atenció educativa de l’alumnat en les situacions excepcionals i adaptar la prestació del servei educatiu a aquestes situacions.

· Proporcionar pautes, procediments organitzatius i directrius d’actuació per donar resposta a les possibles situacions provocades per altes temperatures.

· Garantir la resposta i l’aplicació immediates de mesures d’atenció i protecció per evitar conseqüències lesives per a les persones.

· Incrementar els nivells de seguretat, eficàcia i adequació de les mesures adoptades amb la coordinació d’actuacions amb els serveis sanitaris, d’emergències i de Protecció Civil de l’entorn del centre docent.

· Crear hàbits de comportament d’autoprotecció entre tots els membres de la comunitat educativa.

· Fomentar entre l’alumnat les actituds i competències pròpies de la cultura de la prevenció, i els coneixements i les accions per poder respondre adequadament davant les situacions d’adversitat meteorològica.

Preparació, temporització i criteris d’activació

El Protocol recomana des de la preparació que va des de planificar les activitats extraescolars o esdeveniments en espais exteriors a la supervisió de l’estat de les instal·lacions.

Amb caràcter general, el protocol es pot activar entre l’1 de juny i el 31 de juliol i de l’1 al 30 de setembre, sense perjudici que es pugui fer en altres moments si les condicions meteorològiques així ho determinen.

Són tendència