Connect with us

Actualitat

Santanyí, Sant Llorenç, Vilafranca i Capdepera, entre d’altres, disposaran d’habitatges públics

Santanyí, Sant Llorenç, Vilafranca i Capdepera, entre d'altres, disposaran d'habitatges públics

El Consell de Mallorca aportarà a l’IBAVI finançament per valor de 6 milions d’euros per a la construcció de 410 nous habitatges de promoció pública

El Consell de Mallorca aportarà a l’IBAVI finançament per valor de 6 milions d’euros per a la construcció de 410 habitatges de promoció pública, destinats al lloguer.

Aquestes promocions se situen a 14 municipis de Mallorca, concretament a Palma, on es faran vuit d’aquestes promocions; Marratxí, on n’hi ha previstes dues; i altres 12 repartides entre Inca, Santanyí, Puigpunyent, Santa Eugènia, Inca, Calvià, Sant Llorenç, Santa Margalida, Vilafranca, Capdepera, Binissalem i Esporles

El conseller de Mobilitat i Habitatge, Josep Marí i la presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera han signat avui el conveni que inclou la primera part de l’acord, pel qual el Consell aporta els primers 3.000.000 € a l’IBAVI. Amb aquest finançament es podran fer 177 habitatges públics que seran destinats al lloguer assequible o social a Mallorca, a través de 10 promocions.

El finançament que el Consell aporta a l’IBAVI prové de la convocatòria de subvencions 2021 i 2022 que atorga el Ministeri d’Habitatge, Mobilitat i Agenda Urbana del Govern de l’Estat.

A l’acte han assistit també la directora general d’Habitatge i Arquitectura, Cris Ballester i el director insular d’Hisenda i Funció Pública, Josep Lluís Colom.

El conseller Marí ha destacat la importància que té “la col·laboració entre institucions per tirar endavant polítiques que garanteixin l’accés de la gent a un habitatge digne”. Marí ha destacat el paper cabdal que està duent a terme l’Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI) per fer créixer un parc públic d’habitatge de lloguer, que a Mallorca s’haurà incrementat aquesta legislatura més d’un 56%, a través de diferents línies de feina.

La presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera ha destacat que el Consell “està implicat” en trobar solucions al problema de l’habitatge a Mallorca. “Som col·laboradors necessaris per a la recepció d’aquests recursos i per a destinar-los a l’IBAVI, perquè pugui fer realitat el nostre objectiu: incrementar el parc públic d’habitatge social a Mallorca”.

Promocions a sis municipis de Mallorca

El conveni signat avui s’emmarca en la subvenció de 3.000.000 € atorgada pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana al Consell de Mallorca dins el Pla 20.000, destinat a la promoció d’habitatges de lloguer.

Les promocions que es beneficiaran d’aquests recursos es distribueixen per sis municipis de Mallorca: Palma -4 promocions amb 99 HPP-; Marratxí -2 promocions amb 34 HPP-; Santanyí -23 HPP-; Inca -9 HPP-; Puigpunyent -6 HPP-; i Santa Eugènia -6 HPP-.  Totes aquestes promocions es troben actualment en construcció.

Posteriorment s’afegiran altres 12 promocions: a Palma -4 promocions amb 68 habitatges-; Inca -54 HPP-; Calvià -24 HPP-; Vilafranca -22 HPP-; Capdepera -7HPP-; Esporles -18 HPP-; Santa Margalida -10 HPP-; Binissalem -15 HPP-; i Sant Llorenç -15 HPP-.

Són tendència