Connect with us

Actualitat

Més de 3.000 propietaris hauran de lliurar l’informe d’avaluació d’edificis durant aquest any

Aquesta inspecció és obligatòria per als propietaris d’immobles de més de cinquanta anys

 

Concretament 2.258 edificis i 3.490 propietaris de tot el municipi han de lliurar l’informe d’avaluació d’edificis abans que acabi l’any, un informe que consisteix en una inspecció visual dels habitatges que ha de realitzar un tècnic qualificat, però des de l’Ajuntament avisen que no es faran visites a domicilis sinó que cada propietari pot contractar el professional que desitgi per passar l’informe i lliurar posteriorment l’informe al departament d’Urbanisme de l’Ajuntament.

En aquest informe, el tècnic, haurà de demostrar que l’habitatge compleixen amb les condicions de seguretat i higiene legalment exigibles. A més hauran de determinar el nivell d’eficiència energètica de cada habitatge.

Actualment han entregat l’informe d’avaluació d’edificis a l’Ajuntament els propietaris de 1.010 habitatges. Aquests, segons ha explicat Isabel Febrer, regidora d’Urbanisme “corresponen a informes d’avaluació d’edificis que s’havien d’haver presentat dins el 2016 i com a primer any podem dir que han presentat l’informe prop de dos terços dels propietaris que ho havien de fer, cosa que ens situa en un alt grau de compliment en relació amb altres poblacions de Mallorca”.

Des de l’Ajuntament volen aclarir que avisen per carta als propietaris que han de passar la inspecció i remarquen que cada un pot escollir el professional que més adient li sembli, i animen a comparar pressupostos. En cap cas, recorden, hi ha cap tècnic de l’Ajuntament que ho faci.

Cal recordar, que no entregar l’informe dins el termini adient és considerat infracció greu i les multes per això poden arribar als 1.500 euros en edificis no protegits i als 2.999 euros en edificis protegits.

Són tendència