Connect with us

Actualitat

Manacor aprova incloure clàusules lingüístiques en la contractació pública

Manacor aprova incloure clàusules lingüístiques en la contractació pública

Les empreses que vulguin accedir a l’execució d’obres, serveis i subministraments municipals hauran de garantir l’ús del català

El ple de l’Ajuntament de Manacor celebrat el passat dilluns va aprovar amb 17 vots a favor i sense cap vot en contra la proposta d’incloure clàusules lingüístiques en la contractació pública municipal. D’acord amb aquestes, les empreses que contracti l’Ajuntament de Manacor hauran de garantir l’ús del català en els contractes d’obres, serveis i subministraments i en l’objecte dels contractes.

El delegat de Política Lingüística, Sebastià Llodrà, va explicar que la mesura té l’objectiu de fer complir La Llei de Normalització lingüística i el Reglament de normalització lingüística de l’Ajuntament de Manacor «per posar en valor l’ús de la llengua» i fer que «el benefici final sigui per a la ciutadania».

D’acord amb aquestes clàusules, en el cas de contractes d’obres i de concessió d’obres, les empreses hauran d’emprar el català en els rètols, les publicacions, els avisos i la resta de comunicacions de caràcter general que derivin de l’execució del contracte. L’empresa contractista també haurà de presentar la documentació requerida, com a mínim en català. Aquestes prescripcions també s’hauran de complir en cas de subcontractació.

Així mateix, quan l’objecte del contracte sigui la prestació d’un servei adreçat directament a la ciutadania, per garantir que les persones usuàries del servei puguin ser ateses en català, l’empresa contractista haurà d’assumir l’obligació que el personal amb tasques d’atenció al públic tengui un coneixement suficient de la llengua catalana per dur a terme en aquesta llengua les tasques d’atenció, informació i comunicació.

Les clàusules també fan referència als serveis tecnològics. En aquest cas, l’empresa contractista haurà de garantir que totes les funcionalitats dels dispositius, programes o sistemes que permetin a la persona usuària la configuració de la llengua es proporcionin configurades per defecte en català.

Són tendència