Connect with us

Societat

Mercadona redueix les seves emissions de CO2 en més de 1.000 tones en 2021 a les Illes Balears

Mercadona redueix les seves emissions de CO2 en més de 1.000 tones en 2021 a les Illes Balears

La companyia ha implantant el seu model de botiga més eficient i, paral·lelament, ha continuat reforçant la seva aposta per les energies renovables

Mercadona va reforçar en 2021 el seu compromís amb el medi ambient a Illes Balears incorporant en els seus processos importants millores que li han permès, en un sol exercici, reduir la seva petjada de carboni a Illes Balears en més de 1.000 tones d’emissions de CO2 respecte a 2020, en concret un 8% menys. Gràcies a aquest avanços, Mercadona ha millorat el seu impacte ambiental en la comunitat, aconseguint minimitzar tant les emissions directes de gasos d’efecte d’hivernacle en els supermercats i en la xarxa logística, com les emissions indirectes, derivades de la compra i consum d’energia elèctrica de la seva xarxa de botigues, xarxa logística i oficines.

La petjada de carboni de Mercadona en 2021, que ja ha estat calculada i està pendent de certificació definitiva per l’organisme oficial d’acreditació AENOR, segueix l’estàndard ISO 14064.

A més, com a part d’aquestes mesures sostenibles, la companyia va invertir en 2021 més de 14 milions d’euros a Illes Balears que li permeten continuar el seu creixement a través d’un model de negoci cada vegada més eficient i sostenible. Aquest esforç inversor es va destinar tant a l’optimització logística del magatzem que té en Mercapalma, com a la reforma de quatre supermercats amb un model de botiga molt més eficient, que permet un estalvi energètic de fins a un 40% respecte a un supermercat convencional.

Aquest tipus de botigues disposa, per exemple, de millores d’aïllament, il·luminació LED i gestió intel·ligent del consum energètic. També incorpora uns sistemes de refrigeració més sostenibles, que redueixen l’ús de gasos fluorats i les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle.

Transport sostenible i eficiència energètica

Mercadona ha introduït nombroses millores en la seva flota, com l’eliminació d’elements que no aporten valor per a alleugerir el pes total del vehicle i aconseguir car- regar una tona més per camió que la mitjana del sector. La companyia també potencia l’ús de vehicles de major capacitat com els mega tràilers per a reduir el nombre de viatges, la qual cosa li ha permès obtenir en 2021 unataxa d’ompliment del 82%. Mercadona també aposta per vehicles que compleixen els estàndards més exigents en matèria d’emissions i el 99% de la seva flota s’ajusta a les normes de motor Euro VI C, Euro VI D i Euro VI E.

En 2021, a més, ha continuat col·laborant activament en la iniciativa Llegeixin & Green d’AECOC, el propòsit de la qual és assolir els objectius definits en la Cimera del Clima de París (COP21). La seva implicació en aquest programa li va permetre acreditar en 2021 una reducció del 27% en les seves emissions de CO2 derivades dels seus processos logístics.

Addicionalment, té operativa en més de 800 supermercats la descàrrega nocturna silenciosa, que permet reduir el trànsit en utilitzar camions de major tonatge en hores barri, evitant embussos, agilitant els processos de descàrrega i reduint, amb tot això, la contaminació, tant acústica com atmosfèrica.

En la seva aposta per l’optimització del consum energètic, ha continuat implantant el seu model de botiga més eficient i, paral·lelament, ha continuat reforçant la seva aposta per les energies renovables, amb la incorporació d’11.500 plaques solars en botigues, blocs logístics i ruscos destinats a la venda en línia, que suposen un estalvi de 1.446 tones de CO2 a l’any.

Són tendència