Connect with us

Actualitat

Jaume Ordinas Arrom, última víctima identificada en la fossa de Porreres

Jaume Ordinas Arrom, última víctima identificada en la fossa de Porreres

Natural d’Alaró, li deien en Fonoi i tenia divuit anys

L’anàlisi genètica de les restes localitzades a les fosses de Porreres durant l’exhumació realitzada el 2021 dins del Segon Pla de Fosses del Govern ha permès la identificació d’una nova víctima. Es tracta de Jaume Ordinas Arrom, sabater natural d’Alaró, detingut l’agost de 1936, empresonat a Can Mir i assassinat amb el grup de la treta del 15 de gener de 1937 a la Creu de Porreres amb només divuit anys. Les restes foren localitzades a la fossa núm. 11 del cementeri municipal.

Les restes de Jaume Ordinas foren localitzades el febrer de 2021 a partir dels treballs que va dur a terme l’equip tècnic de la Societat de Ciències Aranzadi, dins la segona fase d’excavacions i exhumacions de les fosses del cementeri municipal de Porreres, inclosa en el Pla de Fosses 2020-2021 aprovat per la Comissió Tècnica de Fosses i Desapareguts del Govern de les Illes Balears. Es varen trobar a la fossa núm. 11, intacta sota el bloc de nínxols, que disposava de dos nivells i en la qual es varen localitzar un total de dotze individus: tres a la part superior i nou a la inferior.

Vint identificacions a Porreres

Al cementeri de Porreres, el Govern de les Illes Balears ha impulsat diferents campanyes d’excavacions i exhumacions que han permès recuperar un total de 114 víctimes de la repressió franquista —49 recuperades en la campanya de l’any 2016, de la qual fou promotora l’associació Memòria de Mallorca, i 65 durant les darreres excavacions, realitzades per Aranzadi entre febrer i març del 2021—. D’aquestes, 14 víctimes varen ser identificades i retornades a les seves famílies a partir dels treballs realitzats l’any 2016. La segona intervenció duta a terme l’any 2021 suma, a hores d’ara, sis identificacions més.

Fins avui, a les Illes Balears s’han pogut recuperar en total les restes de 220 persones assassinades durant la Guerra Civil i el franquisme, de les quals ja s’han identificat 40, amb Jaume Ordinas, i s’han retornat 35 a les seves famílies.

Natural d’Alaró

Natural d’Alaró, li deien en Fonoi. De professió sabater, estava afiliat a la societat instructiva L’Aurora. Va ser detingut l’agost de 1936 i va desaparèixer l’octubre de 1936 de la Presó de Can Mir. El mataren el gener de 1937. Tenia divuit anys.

Són tendència