Connect with us

Actualitat

L’hospital de Manacor deixarà de fer proves sistemàtiques de la Covid-19 als nous ingressos

L'Hospital de Manacor, un mes després, torna a tenir pacients ingressats per la covid-19

Fins ara, es feia una prova diagnòstica d’infecció activa (PDIA) a totes les persones abans d’un ingrés; la mesura és farà extensiva a tots els centres hospitalaris de les Illes

El Servei de Salut de les Illes Balears, seguint la darrera actualització de l’Estratègia i Control front a la COVID-19 després de la fase aguda de la pandèmia, deixarà de fer cribratges sistemàtics amb proves diagnòstiques d’infecció activa a totes les persones que requereixin ingressar en un centre hospitalari de la xarxa pública. A partir d’ara es faran proves de detecció en les situacions específiques que es consideri necessari per protegir els pacients vulnerables, segons el risc epidemiològic o clínic del pacient.

Fins ara, es feia una prova diagnòstica d’infecció activa (PDIA) a totes les persones abans d’un ingrés i a tots els pacients als quals s’havia de fer una intervenció de cirurgia major ambulatòria. Seguint, de manera progressiva, l’adaptació a la nova Estratègia, aquesta situació es veurà modificada.

Primerament, es valorarà la situació clínica (si presenten símptomes o signes sospitosos de COVID-19), així com l’epidemiològica (si han tingut contactes amb casos positius en els darrers 7 dies i/o procedència d’una residència o institució), de totes les persones que requereixin un ingrés hospitalari.

Són tendència