Connect with us

Actualitat

Un edifici inacabat acollirà 12 nous pisos de protecció oficial a Manacor

Un edifici inacabat acollirà 12 nous pisos de protecció oficial a Manacor

El Consistori ha signat un conveni amb la promotora Molinar Vida Sana, SL que haurà de cedir un dels habitatges a l’administració municipal

L’Ajuntament de Manacor ha signat un conveni amb Molinar Vida Sana, SL, per aplicar el règim especial de les edificacions inacabades amb llicència caducada, que es regula en el Decret llei 3/2020, de 28 de febrer, de mesures urgents en matèria d’habitatge, aprovat per part del Govern de les Illes Balears. La disposició addicional setena obliga que tot l’edifici resultant s’ha de qualificar de protecció pública, i s’ha de destinar a habitatges protegits. El promotor de les obres ha de cedir a l’Administració local o autonòmica l’edificabilitat que sobrepassi la màxima establerta en el planejament vigent, i ha de descomptar la part proporcional d’elements o zones comunes. En el cas que aquesta edificabilitat no sigui suficient per cedir una part determinada de l’edifici destinada a habitatge, haurà de cedir-se un mínim d’un habitatge de l’edifici.

L’objecte del conveni signat aquest dilluns consisteix en la finalització de les obres d’una edificació inacabada de 157,60 metres quadrats de superfície i quatre plantes situada a l’avinguda de Mossèn Alcover, 72, de Manacor.

L’objecte del conveni signat aquest dilluns consisteix en la finalització de les obres d’una edificació inacabada de 157,60 metres quadrats de superfície i quatre plantes situada a l’avinguda de Mossèn Alcover, 72, de Manacor. Aquesta iniciativa de col·laboració publicoprivada permetrà reduir el nombre de la gran quantitat de construccions inacabades i, sobretot, s’incentiva la creació d’habitatges destinats a protecció oficial.

L’entitat Molinar Vida Sana, SL, és la promotora de la totalitat de les obres i amb aquesta finalitat ha encarregat la redacció del projecte d’aquest edifici plurifamiliar. Els habitatges es destinaran a protecció oficial, sens perjudici de mantenir usos compatibles amb aquesta qualificació als locals i garatges de la planta baixa. D’acord amb això, la promotora ja ha sol·licitat a l’Ajuntament de Manacor la llicència urbanística corresponent d’acord amb aquest projecte, la qual s’ha d’atorgar una vegada que s’hagi signat el conveni.

Aquest conveni no suposa cap cost per a les arques municipals i permetrà l’adquisició gratuïta per part de l’Ajuntament d’un habitatge totalment acabat de 50,28 metres quadrats, que també serà destinat a protecció oficial i esdevindrà el primer pis del parc municipal d’habitatges de protecció pública de Manacor.

La delegada d’Urbanisme, Núria Hinojosa, ha signat aquest acord amb la propietària i promotora d’aquesta obra. Hi han assistit el batle de Manacor, Miquel Oliver; el conseller de Mobilitat i Habitatge, Josep Marí, i la directora general d’Habitatge i Arquitectura, Cristina Ballester.

Segueix llegint
Publicitat
Feu clic per comentar la notícia

Deixa una resposta

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Són tendència