Connect with us

Actualitat

Manacor comença a aplicar una taxa de 50 € diaris a les reserves de les escoles i cases rurals del municipi

Manacor comença a aplicar una taxa de 50 € diaris a les reserves de les escoles i cases rurals del municipi

Estaran exemptes de pagament les entitats o associacions que promoguin activitats que comptin amb el vistiplau de l’Ajuntament

A partir d’aquest dimarts, 14 de juny, totes aquelles persones que vulguin tramitar una reserva per tal d’utilitzar les escoles o cases rurals de Manacor hauran d’abonar una taxa diària de 50 € més un dipòsit de 100 euros. Estaran exemptes de pagament les entitats o associacions que promoguin activitats que comptin amb el vistiplau de l’Ajuntament.

El batle de Manacor, Miquel Oliver, acompanyat del delegat de Medi Ambient i Mobilitat, Sebastià Llodrà, i del tècnic de Medi Ambient, Antoni Pascual, han presentat aquest dilluns des de l’escola rural de sa Murtera el nou reglament d’usos aprovat recentment pel ple de l’Ajuntament, la nova imatge, la nova pàgina web i el nou sistema de reserva. Cal destacar que mitjançant el web www.casesruralsmanacor.com a més de la reserva és podrà fer efectiu el pagament de la reserva.

Les cases es podran reservar de les 9 h fins a les 9 h de l’endemà, amb una taxa única de 50 euros diaris més un dipòsit de 100 euros per reserva.

Les cinc escoles i cases rurals de l’Ajuntament de Manacor – les cases del puig de Son Talent i les escoles rurals del Puig d’Alanar, sa Murtera, Son Negre i s’Espinagar – compten amb un nou reglament regulador dels usos, aprovat recentment amb la voluntat que sigui perdurable. Segons el nou reglament, l’escola rural del Puig d’Alanar tindrà un ús prioritàriament educatiu, esportiu, cultural i social. «L’Ajuntament posa aquesta escola rural a disposició d’associacions i entitats amb la clara intenció d’afavorir l’associacionisme al municipi», ha explicat el delegat de Medi Ambient, Sebastià Llodrà.

El batle de Manacor, Miquel Oliver, acompanyat del delegat de Medi Ambient i Mobilitat, Sebastià Llodrà, i del tècnic de Medi Ambient, Antoni Pascual, han presentat aquest dilluns des de l’escola rural de sa Murtera el nou reglament d’usos. 

D’aquesta manera, en alguns casos hi haurà la possibilitat d’exempció de pagament. Pel que fa a les escoles rurals de sa Murtera i les cases de Son Talent, tendran prioritàriament un ús d’oci, educatiu, esportiu, cultural i social, mentre que les escoles rurals de Son Negre i s’Espinagar no tenen un ús prioritari definit.

Una de les novetats és que les cases i escoles rurals es declaren espais sense fum, tant a l’interior com a l’exterior del recinte. D’aquesta manera es volen prevenir incendis, la generació de residus i millorar la salut de les persones usuàries. De fet, també es prohibeix expressament encendre qualsevol tipus de foc, sigui quina sigui la seva finalitat, en qualsevol lloc que no sigui l’indicat. Les torrades i barbacoes només es podran realitzar a l’exterior i fora de l’època de risc d’incendi. Tampoc no estarà permesa la instal·lació o ús de jocs o castells inflables i piscines de qualsevol tipus. Els nous horaris contemplen la prohibició expressa de fer renou a partir de les 23 h. «L’objectiu d’aquesta nova normativa és l’estima i el respecte cap a l’espai natural on s’ubiquen aquestes cases i escoles rurals», ha explicat Llodrà.

Així mateix, l’Ajuntament també ha dissenyat i penjat cartells amb les normes d’ús, que fan incidència en la necessitat de mantenir les zones netes, el tractament selectiu dels residus, l’ús racional de l’aigua corrent, així com la comunicació de desperfectes.

En cas d’incompliment de les normes, el nou reglament contempla un règim sancionador amb sancions lleus de 75 euros, sancions greus de 250 euros i sancions molt greus de 750 euros.

L’Ajuntament estudia la possibilitat d’instal·lar càmeres de videovigilància, així com altres sistemes de gestió dels accessos a les instal·lacions, i la posada en marxa d’una app.


Són tendència