Connect with us

Actualitat

Llum verda a la contractació de les obres de construcció del nou Centre de Salut d’Artà

Llum verda a la contractació de les obres de construcció del nou Centre de Salut d’Artà

El futur centre sanitari s’ubicarà al costat de l’aparcament de na Pati, en una esplanada a l’entrada del poble, la qual cosa també possibilitarà que els vehicles hi puguin accedir amb més facilitat

El Consell de Govern celebrat el passat dilluns va  autoritzar la contractació de les obres de construcció del Centre de Salut d’Artà per un valor estimat de 4.328.586 €. El contracte té un termini d’execució de 14 mesos comptadors des de la signatura de l’acta de comprovació del replanteig.

El nou centre triplicarà l’espai actual i millorarà la qualitat assistencial i l’accessibilitat. Ubicada en un solar cedit pel consistori a l’entrada de la localitat, la nova edificació serà d’una planta (actualment en té dues) i de fàcil accés per a les persones grans i amb mobilitat reduïda.

L’actual Centre de Salut Nuredduna ocupa les dependències d’un edifici del segle XVIII anomenat Hospital de Santa Rosa, que ha quedat obsolet i presenta dificultats d’espai, d’accés i d’aparcament. El nou equipament sanitari tindrà 2.024 m2 (l’actual té prop de 600 m2) i passarà de 10 consultes a tenir-ne 15. Hi haurà 5 consultes de medicina de família, 5 d’infermeria, 2 de pediatria, 1 d’infermeria pediàtrica i dues sales polivalents.

S’ubicarà al costat de l’aparcament de na Pati, en una esplanada a l’entrada del poble, la qual cosa també possibilitarà que els vehicles hi puguin accedir amb més facilitat (l’emplaçament actual enmig del poble presenta dificultats per a la mobilitat dels vehicles d’urgències i de particulars). Es preveu, a més, la construcció d’un aparcament de 22 places i un altre de diferenciat per a les ambulàncies.

El Centre de Salut Nuredduna pertany a la Zona Bàsica de Salut (ZBS) d’Artà, que està formada pel Centre de Salut (CS) d’Artà i la Unitat Bàsica de Salut (UBS) de la Colònia de Sant Pere. Atén una població de 6.702 targetes sanitàries amb una plantilla de 4 metges, 4 infermers, 1 pediatra, 1 auxiliar d’infermeria, 1 fisioterapeuta, 1 comare i 3 auxiliars administratius. Al llarg de 2018, aquests professionals varen atendre un total de 30.469 consultes de medicina de família, 22.295 d’infermeria i 5.256 de pediatria. Del total d’aquestes 58.020 consultes, 1.489 varen ser visites domiciliàries.

Són tendència