Connect with us

Comunitat

Govern, El PI i la FEHM presenten la nova Llei de Turisme de Balears

El Pi pacta amb el Govern la modernització dels establiments turístics amb el suport de la FEHM

La nova normativa inclourà una reivindicació històrica de la formació regionalista; reconvertir els establiments turístics obsolets amb edificis sociosanitaris, administratius o residencials

El PI ha pactat amb el Govern, i el suport de la Federació Hotelera de Mallorca, millores en el decret llei turístic que s’està tramitant com a projecte de llei.

 En primer lloc, s’ha acordat introduir un nou article referent al canvi d’ús dels establiments turístics obsoletes i de baixa qualitat. “Amb el nou redactat aquells allotjaments d’una o dues estrelles podran acollir-se a aquesta fórmula i reconvertir-se en edificis sociosanitaris o assistencials, administratius o residencials. En el cas del residencial, un 50% dels habitatges es destinaran a HPO”, ha explicat Josep Melià.

Així mateix, també podran reconvertir-se, amb els mateixos usos exposats anteriorment, aquelles parcel·les vacants d’ús exclusiu turístic i classificades com a sòl urbà. En aquest cas, un 30% dels habitatges s’han de destinar a HPO.

 En aquest mateix sentit, les places turístiques de l’establiment reconvertit únicament podran ser objecte d’intercanvi entre particulars. “Aquest intercanvi només és possible per a traslladar les places a establiments hotelers de quatre o cinc estrelles. En cas que els establiments estiguin en situació d’alta és condició per a l’intercanvi la subrogació de la totalitat del personal per part de la persona física o jurídica adquirent”, ha indicat Melià.

 A iniciativa d’El Pi, també s’ha acordat introduir una escala gradual amb relació al percentatge de modernització dels establiments i la reducció de places. Així, aquells establiments on la modernització suposi un augment d’edificabilitat igual al màxim aplicable a nivell insular, és a dir un 15%, la reducció de places serà del 5%, si és del 75% del màxim aplicable a nivell insular, la reducció de places serà del 3%, en el cas del 50% del màxim aplicable a nivell insular, la reducció de places serà del 2% i finalment si la modernització és del 20% del màxim aplicable la reducció serà de l’1%. Queden exemptes d’aquests supòsits els establiments amb 150 o menys habitacions.

Amb relació als llits elevables s’ha acordat que queden exceptuats els establiments amb un màxim de 30 habitacions, “que estiguin implantats en edificis que siguin béns d’interès cultural, sempre i que els llits i l’estructura que els integra tenguin una significació històrica i patrimonial que requereixi la seva singular protecció”, ha assenyalat el portaveu.

 També s’ha negociat que la conselleria competent en matèria de turisme emeti una Instrucció amb relació a aquells establiments que acreditin la impossibilitat de substituir  les calderes de gasoil per altres que emprin fonts d’energia que redueixin l’impacte mediambiental. “Considerem que aquest tema és important, perquè donarem certeses als propietaris dels establiments que sabran quins són els supòsits d’impossibilitat a l’hora de dur a terme aquests canvis”.

 

 

Segueix llegint
Publicitat
Feu clic per comentar la notícia

Deixa una resposta

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Són tendència