Connect with us

Societat

L’Ajuntament de Manacor establirà clàusules lingüístiques a les empreses que prestin serveis municipals

Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana

“La mesura pretén fomentar la normalització lingüística en el municipi”, segons va explicar el delegat de l’àrea, Sebastià Llodrà

El ple de l’Ajuntament de Manacor celebrat aquest passat dilluns va aprovar inicialment, amb els vots favorables dels partits que formen el govern municipal, i els grups municipals AIPCSyS i El Pi, la modificació del vigent reglament de Normalització lingüística.

El canvi consisteix en el fet que s’afegeix una disposició addicional a la normativa existent per contemplar que hi pugui haver clàusules lingüístiques a la contractació que fa l’Ajuntament per fomentar i fer efectiu l’ús públic de la llengua catalana.

La voluntat és fer garantir els drets lingüístics dels ciutadans de Manacor i fer efectiva la normalització lingüística no només a allò que fa l’Ajuntament de manera directa, sinó també a les empreses que presten servei a l’Ajuntament. “Volem fer créixer la normalització lingüística dins el nostre municipi”, va explicar durant el ple Sebastià Llodrà, delegat de Política Lingüística del Consistori manacorí.

Són tendència