Connect with us

Opinió

La brigada té totes les eines necessàries per fer la seva feina

Carles Grimalt, delegat del cementiri de l'Ajuntament de Manacor

Escrit remès pel regidor de Serveis Generals i Comunicació de l’Ajuntament de Manacor, Carles Grimalt

En referència als diferents escrits que han sortit aquests dies sobre els vehicles de la brigada i la ITV voldria aclarir alguns punts:

La brigada té dins el seu inventari 34 vehicles, d’ells 20 tenen més de 15 anys. Ara mateix estem pendents de passar la ITV 7 d’ells. D’alguns d’aquests vehicles que són més antics, trobar peces de recanvi a vegades es fa difícil, i molt més si aquestes s’espenyen pocs dies abans de la seva cita amb el mecànic i la ITV.

L’Ajuntament, juntament amb la SAM té un protocol d’actuació mecànica per tal de tenir controlat el dia de cita amb el mecànic, el quilometratge, si hi ha algun desperfecte que s’hagi de tenir en compte i com no, la cita amb la ITV. En aquest cas, tal com marca el protocol, aquesta és una responsabilitat dels treballadors de la brigada.

Per altra banda, i tenint en compte que els treballadors de la brigada són 21 més els 15 treballadors del SOIB i tenim 35 vehicles, en cap cas es queda ningú sense poder fer la seva feina. A més en aquesta legislatura s’han adquirit nous vehicles, un camió grua, un camió petit, 3 furgonetes elèctriques i una minicarregadora, sense contar totes les eines com motoserres, moladores, martells pneumàtics, etc. Per acabar, serveis generals també compte amb un pressupost des de fa molts d’anys, pels casos en què els imprevistos faci que hàgim de llogar un vehicle o simplement un vehicle que no estigui a la nostra flota i ens faci falta.

És a dir, que la brigada té totes les eines necessàries per fer la seva feina.

Atentament,

Carles Grimalt
Regidor de Serveis Generals i Comunicació de l’Ajuntament de Manacor

Són tendència