Connect with us

Comunitat

Les mesures enfront de la COVID-19 als centres educatius seran les mateixes que per a la població general

Mig miler d’escolars celebren a Manacor el Dia Internacional dels Museus

A partir d’ara, els contactes estrets de positius no hauran de guardar quarantena i els alumnes dels diferents grups podran interactuar tant a l’interior com a l’exterior

El Govern ha anunciat aquest dijous una relaxació de les mesures de control la  covid en els centres educatius.

Entre les novetats més importants, destaca que ja no hi haurà grups de convivència estable en els centres educatius i l’alumnat podrà interactuar. La mascareta a partir de sis anys serà obligatòria només a l’interior dels centres educatius. Es remarca la importància de la neteja de mans, distància sempre que sigui possible i ventilació dels espais.

“Les mesures aplicades als centres educatius per a prevenir contagis de covid-19 que han de ser paral·leles a les que s’apliquen al conjunt de la població”, afirma el Govern en un comunicat. Les noves mesures s’han publicat aquest dijous en el BOIB.

A partir d’aquesta resolució es deixen sense efectes els protocols anteriors i als centres educatius s’han d’aplicar aquestes mesures:

 • La higiene freqüent de mans.
 • La higiene de símptomes respiratoris (evitar tossir directament a l’aire, tapar-se la boca amb la cara interna de l’avantbraç en aquests casos i evitar tocar-se la cara, el nas i els ulls).
 • La distància física interpersonal de seguretat, sempre que sigui possible.
 • L’ús de mascareta en els espais interiors.
 • La preferència dels espais a l’aire lliure per a la realització d’activitats.
 • La ventilació correcta dels espais tancats i la neteja i desinfecció de superfícies.

Això vol dir:

 • Els contactes estrets de positius de COVID-19 no hauran de guardar quarantena.
 • Els alumnes dels diferents grups podran interactuar tant a l’interior com a l’exterior.
 • Als patis no caldrà estar separats per grups.
 • No s’haurà de fer ús de mascareta als espais exteriors.
 • Als serveis complementaris de menjador i escola matinera, els alumnes podran interactuar independentment de pertànyer a un grup o un altre.
 • A les sortides extraescolars no caldrà que es guardin dues fileres de distància entre els diversos grups de convivència estable dins els autobusos (sí que s’ha de fer ús de mascareta).
 • Es poden organitzar sortides i viatges d’estudis amb normalitat.
 • Si es considera convenient, es poden deixar d’escalonar les entrades i sortides del centre i de fer torns als patis.
 • Les reunions es poden dur a terme de manera presencial.
 • Es poden dur a terme les jornades de portes obertes amb les famílies.

Són tendència