Connect with us

Actualitat

Felanitx bonificarà fins a un 95% el pagament de la plusvàlua per herència

Felanitx bonificarà fins a un 95% el pagament de la plusvàlua per herència

A la plenària d’aquest mes de març es presentarà la proposta de modificació de l’ordenança reguladora de l’Increment de Valor de Terrenys de Naturalesa Urbana

El pròxim ple d’aquest mes de març, la plenària de l’Ajuntament de Felanitx té previst aprovar una proposta que contempla la modificació de l’ordenança reguladora de l’Increment de Valor de Terrenys de Naturalesa Urbana. És la coneguda plusvàlua, l’impost que grava les transmissions de la propietat per qualsevol títol de terrenys per compravenda o per herència.

L’Ajuntament de Felanitx incrementarà el percentatge de bonificacions en les transmissions de terrenys realitzades a títol lucratiu per causa de mort a favor de la seva descendència de primer grau i adoptats. Una bonificació que passarà del 75% actual, al màxim permès per la normativa que se situa al 95%, segons ha informat el Consistori.

L’Ajuntament fa comptes reduir el tipus impositius actuals, sobretot en les transmissions que es facin a llarg termini, que en general no es poden considerar com a especulatives.

En la mateixa comunicació municipal, també es recorda que l’Ajuntament ja ha reduït un 1% l’impost de béns immobles. L’objectiu és reduir la pressió fiscal en aquests moments tan complicats, conclou el comunicat.

Són tendència

© 2022 defrancdigital.com