Connect with us

Actualitat

Ferrovial s’adjudica el projecte d’instal·lació de plaques solars a l’aparcament de l’Hospital de Manacor

Ferrovial s'adjudica el projecte d'instal·lació de plaques solars a l'aparcament de l'Hospital de Manacor

Per un import de 997.203,72 euros més IVA

L’Institut Balear de l’Energia (IBE) ha adjudicat la redacció i la direcció d’obres per cobrir l’aparcament de l’Hospital de Manacor a l’empresa Ferrovial Construcción, S.A. Aquesta instal·lació s’implantarà sobre els 5.436 m² d’aparcament de l’hospital, en compliment de la Llei de canvi climàtic i transició energètica, que estableix que s’han de cobrir amb plaques solars els aparcaments de més de 1.000 m² per a l’any 2025.

Amb la instal·lació d’aquestes plaques solars es generaran 770 kW de potència renovable que produiran 1.029 MWh d’electricitat a l’any i anualment estalviaran 790.601 kg de CO₂. A més, aquesta instal·lació incorporarà cinc punts de càrrega doble per a vehicles elèctrics.

El projecte havia sortit a licitació per un pressupost d’1.231.784,77 euros més IVA i ha estat adjudicat per un import de 997.203,72 euros a Ferrovial Construcción, SA.

Segons la comunicació del Govern, l’empresa adjudicatària ha obtingut la puntuació més gran pel que fa a les ofertes econòmiques, socials i tècniques, per davant dels deu licitadors que s’hi havien presentat.

Són tendència