Connect with us

Actualitat

Els Serveis Socials Comunitaris Bàsics de Felanitx han atès a un 5 % de la població

Els Serveis Socials Comunitaris Bàsics han atès a un 5 % de la població de Felanitx

85 famílies del municipi han hagut de rebre suport econòmic urgent arran de la crisi sanitària i econòmica

El departament de Serveis Socials de l’Ajuntament de Felanitx ha fet públic el balanç de la gestió duita a terme durant el passat 2021. Les conseqüències de la crisi sanitària i econòmica ha provocat un increment considerable en la demanda de bona part dels serveis que s’ofereixen a la ciutadania. Així ho posen de manifest les xifres: Un 5% de la població resident en el municipi s’ha vist en la necessitat de recórrer als Serveis Socials Comunitaris Bàsics.

La vintena de treballadors d’aquest departament han atès a les renovades oficines de Felanitx i Portocolom, tota classe de demandes de caràcter social veient incrementades les consultes a través d’aplicacions mòbils i les xarxes socials.

Durant l’any 2021, fins al dia d’avui, s’han atès de forma puntual un total de 959 persones i s’han realitzat uns 700 registres. Persones que han demanat informació i orientació per a qualsevol tràmit amb les diferents administracions, com poden ser pensió no contributiva de jubilació o invalidesa, renda social, ajudes de lloguer o ajudes individuals entre d’altres.

Des del servei d’atenció a la infància, família i persones soles han rebut suport un total de 509 persones/famílies arran de la crisi. La majoria dels casos tractats no han demandat recursos econòmics, s’han centrat en dificultats personals i socials que els han impedit tenir un desenvolupament favorable en el seu dia a dia.

Felanitx ha fet feina conjuntament amb l’IMAS amb l’atenció a 25 menors corresponents a 14 famílies afectades per situacions de maltractament. D’altra banda, 52 persones han rebut suport d’orientació laboral; 93 han rebut suport individual i/o familiar relacionat amb dificultats en l’àmbit personal, relacional, de convivència i/o familiar on hi ha menors; 15 persones han sol·licitat ajuda per resoldre dificultats d’adaptació al sistema educatiu/formatiu; mentre 89 persones immigrants han sol·licitat un informe d’arrelament per poder accedir a l’autorització de residència i treball.

Així mateix, hi ha persones i famílies que per la seva situació s’han vist en la necessitat de rebre suport econòmic puntual de forma urgent. Serveis socials en aquest sentit ha donat ajudes econòmiques a un total de 85 famílies, amb un import total de: 59.163,39 €.

La regidora de l’àrea, Catalina Soler ha ressaltat “que des de l’Ajuntament hem procurat fer costat a les persones que d’una manera o d’altra ho han necessitat. No deixam ningú enrere ni en la part econòmica, i ajudam als ciutadans i ciutadanes que tenen dificultats per trobar un lloc de feina, desatenció familiar, persones sense llar, problemes de salut amb impossibilitat de treballar, entre altres necessitats

Són tendència