Connect with us

Actualitat

Llum verda a la reforma i ampliació de les Urgències de l’Hospital de Manacor

La reforma permetrà disposar de 561 m² més en aquesta àrea assistencial

El Consell de Govern ha autoritzat el director general del Servei de Salut per exercir la competència en matèria d’autorització i disposició de la despesa per contractar la companyia Empresa de Transformación Agraria, SA (TRAGSA), per mitjà d’un encàrrec de gestió per executar les obres de reforma i ampliació del Servei d’Urgències de l’Hospital de Manacor, amb una durada de 15 mesos i un import de 2.272.685,31 €.

L’any 1997 es va inaugurar l’Hospital de Manacor amb una dotació inicial de 407 professionals i 186 llits per atendre una població estimada en 108.500 persones. La plantilla és avui de 1.028 professionals per atendre una població de 139.581 persones. Actualment, l’espai del Servei d’Urgències és insuficient per al nombre d’usuaris, ja que quan es varen construir les instal·lacions es varen preveure 90 urgències diàries, però la xifra actual és de 197, tot i que en algun moment ha arribat a 276.

Ja s’ha dissenyat un pla director per a l’Hospital de Manacor, consensuat amb els professionals que hi fan feina, que suposarà l’ampliació i la reforma integral de tot el complex en quatre fases i suposarà un augment de la superfície global de 23.330 m², ja que passarà dels 27.165 m² actuals a 50.495 m². El cost de l’execució del Pla director complet serà de 80.960.310 €.

Les obres tindran una durada de 15 mesos i un import de 2.272.685,31 euros

La primera fase consisteix a reformar i ampliar el Servei d’Urgències i incorporar la prestació de ressonància magnètica en un nou espai creat expressament. Per tant, la superfície d’aquesta àrea creixerà 561 m² i augmentarà també l’espai per al diagnòstic per la imatge en 185 m². De fet, el 30 de juny es va licitar la contractació del subministrament, la instal·lació, l’adequació d’espais i la posada en funcionament de l’equip de ressonància magnètica per una quantia màxima de 1.383.440,20 €.  A banda d’això, a la planta soterrani es construiran 200 m² destinats al taller d’electromedicina i 272 m² per als magatzems. En resum, la primera fase de la reforma suposa un increment total de 1.218 m² en aquestes àrees.

D’aquesta forma el Pla Director per a l’Hospital de Manacor ha començat la seva execució d’acord amb les fases definides. Es tracta d’una fita més del Pla d’infraestructures que el Servei de Salut ha dissenyat per a aquesta legislatura a fi de construir nous centres sanitaris i adaptar els actuals a les noves necessitats assistencials de la població i dels professionals que hi fan feina.

Són tendència