Connect with us

Actualitat

Els joves d’Artà exposen les seves necessitats en els pressupostos participatius

El projecte pilot de "Pressupostos Participatius Joves" previst pel govern municipal d'Artà, després del procés de votació que va tenir lloc la setmana a distints centres escolars i al Centre Jove, va facilitar que aquest passat dilluns es celebrés el recompte de les votacions. En total es varen comptabilitzar 702 vots, 3 dels quals resultaren en blanc i 7 de nuls. I entre les propostes que es podien votar, les escollides, que es duran a terme durant el 2022, van ser les d'habilitar un lloc exterior perquè els joves hi puguin estar, la convocatòria d'una Festa jove i la reparació de les cadires del Poliesportiu. Cal recordar que la normativa del projecte indicava que cada proposta no podia superar els 15.000 € de despesa, i per això les guanyadores han estat les que, sumades per ordre de puntuació, arribaren al màxim destinat al projecte (25.000 €). Les propostes sobre un habilitar un parc de barres i de cal·listènia amb gespa i una zona de patinatge econòmic, tercera i quarta opció amb major nombre de vots, no es podran executar per raons pressupostàries. Finalment, la quinta opció va ser l'escollida la tercera escollida.

Que sigui habilitat un lloc exterior per al seu ús, la convocatòria d’una Festa jove i la reparació de les cadires del Poliesportiu, propostes escollides

El projecte pilot de “Pressupostos Participatius Joves” previst pel govern municipal d’Artà, després del procés de votació que va tenir lloc la setmana a distints centres escolars i al Centre Jove, va facilitar que aquest passat dilluns es celebrés el recompte de les votacions.

En total es varen comptabilitzar 702 vots, 3 dels quals resultaren en blanc i 7 de nuls. I entre les propostes que es podien votar, les escollides, que es duran a terme durant el 2022, van ser les d’habilitar un lloc exterior perquè els joves hi puguin estar, la convocatòria d’una Festa jove i la reparació de les cadires del Poliesportiu.

Cal recordar que la normativa del projecte indicava que cada proposta no podia superar els 15.000 € de despesa, i per això les guanyadores han estat les que, sumades per ordre de puntuació, arribaren al màxim destinat al projecte (25.000 €).

Les propostes sobre un habilitar un parc de barres i de cal·listènia amb gespa i una zona de patinatge econòmic, tercera i quarta opció amb major nombre de vots, no es podran executar per raons pressupostàries. Finalment, la quinta opció amb més suports va ser la tercera escollida per a la seva execució.

Són tendència