Connect with us

Actualitat

Surt a exposició pública el projecte de conducció d’aigua potable Petra-Manacor

Surt a exposició pública el projecte de conducció d’aigua potable Petra-Manacor

Els interessats disposen de trenta dies per a presentar-hi al·legacions

En el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), ha publicat, aquest dijous, l’anunci d’inici d’exposició pública del Projecte tècnic de conducció d’aigua potable de Petra a Manacor i el seu Estudi d’Impacte Ambiental. Els interessats disposen de trenta dies a partir de l’endemà de la publicació per a presentar-hi al·legacions.

El Projecte té com a objectiu definir les obres necessàries de disseny d’una conducció en canonada de fundició dúctil de 600 mil·límetres de diàmetre, des del dipòsit d’aigua en construcció de Petra fins a un nou dipòsit de 10.000 m3 a Manacor així com un ramal de sortida cap als dipòsits municipals existents al mateix municipi i la previsió de connexions cap al nord (Portocristo i Cala Millor) i cap al sud (Felanitx, Campos, Santanyí i Ses Salines).

La documentació es pot consultar a l’enllaç http://cdn.lagencia.cat/abaqua/abastament/projectes/conduccio-petra-manacor.zip així com a la seu de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental de la Conselleria de Medi Ambient i Territori.

Són tendència