Connect with us

Actualitat

El passat 10 d’agost de 2021: la data més crítica de tota la pandèmia a l’Hospital de Manacor

El passat 10 d'agost de 2021: la data més crítica de tota la pandèmia a l'Hospital de Manacor

Més del 85% dels pacients que eren atesos en la unitat de crítics estaven directament relacionats amb episodis de contagis

Des del mes de març del 2020, en què es va declarar oficialment la pandèmia fins a principis del passat mes d’octubre d’enguany, hi ha una data que ha suposat el moment assistencial més difícil que s’ha viscut a l’Hospital de Manacor durant tots aquests mesos. La data en qüestió correspon al passat 10 d’agost d’enguany, quan més del 85% dels pacients que eren atesos en la unitat de crítics estaven relacionats amb episodis de contagi. En aquesta mateixa data, cal afegir 27 pacients més que també eren atesos en planta.

Va ser la vegada que el centre hospitalari de Manacor va viure el moment més difícil, dels molts que s’han anat produint al llarg de la crisi sanitària. Així ho posa de manifest les dades del Ministeri de Sanitat del govern espanyol, des del 20 d’abril de 2020 (un mes després que el mateix Ministeri ordenés a tots els territoris informar diàriament sobre l’evolució de contagis) fins al 31 d’agost de 2021.

Cal ressaltar altres dates assistencials critiques a l’UCI del mateix Hospital, però amb uns percentatges substancialment inferiors al ressenyat anteriorment: l’1 de maig de 2020 (38,46%), el 30 de juliol de 2020 (57,40%), el 10 de novembre de 2020 (46,15%), el 6 de gener de 2021 (61,54%), el 7 d’agost de 2021 (52,94%), i el 21 d’agost d’aquest mateix any (78,57%).

Sense cap dubte, la cinquena onada, provocada principalment per les persones que no s’havien sotmès a la vacuna i que va tenir lloc entre els mesos de juliol i agost, va ser la més difícil de totes a l’Hospital de referència de la zona del Llevant.

El departament de comunicació de l’Hospital, el passat 7 d’octubre va ser l’última vegada que va oferir dades oficials sobre el nombre de pacients que eren atesos per la Covid-19.

Són tendència