Connect with us

Comunitat

El seguiment de la vaga dels treballadors dels serveis ferroviaris ha estat del 53%

El seguiment de la vaga dels treballadors dels serveis ferroviaris ha estat del 53%

Les aturades parcials han provocat retards d’entre 3 i 13 minuts i el servei Manacor–Palma de les 6:59 hores del matí ha estat suprimit, entre d’altres

La primera de les aturades parcials programades a causa de la vaga convocada pels treballadors d’SFM ha tingut lloc amb un compliment dels serveis mínims establers i un seguiment del 53%. L’aturada s’ha produït entre les 5.30 i les 6.30 del matí.

Complint amb els serveis mínims establerts s’han vist suprimits els següents serveis:

Palma – Inca – 6:07h
Inca – Palma – 6:50h
Manacor – Palma – 6:59h
Palma – Marratxí (M2) – 5:56h
Marratxí – Palma (M2) – 6:20h

A conseqüència de l’aturada s’han registrat ocupacions altes en alguns serveis. Els retards derivats de l’aturada han afectat trens que han circulat entre les 6:05 i les 8:00 hores, que han oscil·lat entre els 3’15” al Sa Pobla-Palma amb sortida a les 8.00 hores i els 13’14” del Manacor-Palma amb sortida a les 6.25 hores.

Són tendència