Connect with us

Societat

Josep Melià: “El Pi ha de ser un projecte atractiu i útil per a Balears”

Josep Melià: "El Pi ha de ser un projecte atractiu i útil per a Balears"

L’actual diputat del partit regionalista en el Parlament dóna per tancada l’última crisi interna del partit, alhora que reconeix errors del passat que “cal corregir

Josep Melià dóna per superada l’última crisi interna viscuda a dintre del partit. La segona en dos anys i mig. El detonant de les situacions creades, amb la renúncia inclosa de dos presidents, es deu “a les diferents sensibilitats que conflueixen dins el mateix partit”. Considera que les diferencies d’opinions no han de suposar un problema, més aviat una fortalesa. Diu que la política i la vida són un joc d’equilibris que cal equilibrar i conviure. És de l’opinió de què la majoria de ciutadans de les Illes, en el fons, som com El Pi, no volem problemes, cercam solucions, volem tranquil·litat i defensar “lo nostro. Hem parlat amb ell sobre el passat, el present i el futur polític de l’opció política que representa.

P.: Després del congrés celebrat fa unes setmanes a Campanet podem donar per tancada la crisi interna que ha viscut El PI aquests últims mesos?

R.: Noltros la donam per tancada, consideram que quan hi ha dues sensibilitats que pensen una mica diferent, se’ls ha de donar veu als afiliats i ells són els que han opinat amb els seus vots, han valorat les diverses opcions i han triat.

El projecte ha de continuar i l’important és el denominador comú que ens uneix i que dóna sentit a aquest projecte. Per damunt de determinades situacions, que són legítimes, ha de prevaler la idea bàsica d’El PI, que és un projecte centrista imprescindible per a les Illes Balears, per a defensar la nostra terra sobre uns postulats capaços d’entendre’s entre esquerra i dreta. Ara el que toca és remar i tirar cap endavant amb aquesta idea. El PI ha de ser un projecte atractiu i útil per a les Illes Balears.

P.: Com queda l’opció que representava la candidatura de Toni Roldán dins del futur polític del partit?

R.: Toni Roldán és el president d’Eivissa i continuarà sent-ho i formant part de l’executiva Balear (que ja hem celebrat una reunió i ell va ser convocat). Quant a la seva gent, tenen vies de participació dins del partit, com poden ser el Consell de Batles i el Consell General, que és el màxim òrgan del partit, en el qual tots els presidents dels comitès locals tenen l’opció d’opinar i participar en el disseny de les decisions polítiques i en l’estratègia del partit.

P.: Els últims dos anys i mig hi ha hagut dos canvis de president dins del partit, Jaume Font i Antoni Amengual. Tots dos han posat el nom de Pep Melià com a responsable de la seva decisió d’abandonar la presidència. En realitat, quin ha estat el motiu de les desavinences, si n’hi ha hagut, i quin ha estat el paper que ha jugat Pep Melià dins del problema amb el qual ells han justificat el seu adéu?

R.: Jo entenc que tot partit que té una certa consistència i un cert arrelament social són partits amplis, en els quals hi ha diferents sensibilitats que conflueixen i comparteixen determinats postulats. Per exemple, en el cas del PSOE, tots sabem que hi ha socialistes molt federalistes, gairebé nacionalistes, i socialistes molt centralistes. Aquesta pluralitat que existeix en el PSOE (i també en el PP) la veig com una fortalesa, no com una feblesa. Sempre he pensat que en El Pi això es produeix amb naturalitat, perquè prové d’on prové, de la confluència de quatre partits, dos de Mallorca, un d’Eivissa i un de Menorca. Per tant, que hi hagi diferents opinions no ha de ser un problema, almenys des del meu punt de vista, ha de ser una fortalesa. Hi ha hagut persones que no ho han vist igual que ho veig jo. Al meu entendre, la política i la vida són un joc d’equilibris i hem de saber equilibrar i conviure. Per part nostra, independentment de tenir majoria o no, teníem una postura col·laboradora, que ajudava i que entenia aquesta pluralitat, donant-li forma; però, evidentment, també volíem que se’ns respectés i que la nostra opinió no quedés ni oblidada ni esborrada.

Crisi interna i la renúncia de dos presidents del partit: “En el fons, el que ha passat és que uns resultats electorals de 2019, que potser van estar per sota de l’expectativa generada, van coincidir amb una mala interpretació de la composició del partit i no es va saber articular adequadament”

En el fons, el que ha passat és que uns resultats electorals de 2019, que potser van estar per sota de l’expectativa generada, van coincidir amb una mala interpretació de la composició del partit i no es va saber articular adequadament, la qual cosa va generar aquestes situacions que no són agradables per a cap de les parts.

P.: El nou president del partit, Tolo Gili, va declarar fa unes setmanes, abans del congrés, que després d’aquest, independentment de qui guanyés, era necessari reformular el partit. Vol dir això que s’han comès errors en el passat?

R.: Evidentment s’han comès errors. La nostra condició humana fa que a l’hora de prendre decisions es cometin errors. Hi ha aspectes que hem de millorar i forma part de l’aprenentatge. Sempre hem pensat que un dels nostres errors era que havíem de generar més marca; és a dir, més Pi i menys personalismes, que és una de les situacions que hem arrossegat i hem de millorar. La societat evoluciona i hem de saber adaptar-nos sense perdre la nostra essència, si no quedaríem “estantissos” (com es diu en bon mallorquí).

Cal corregir : “Sempre hem pensat que un dels nostres errors era que havíem de generar més marca; és a dir, més Pi i menys personalismes, que és una de les situacions que hem arrossegat i hem de millorar”

P.: Estem davant d’un nou PI?

R.: No diria nou, però sí en una evolució. Hem fet un canvi important, posant un equip en el partit i un equip en les institucions, diversificant. D’altra banda, el president del partit no serà candidat a cap convocatòria electoral (ni municipal, ni de Consell, ni de Parlament), per a poder-se dedicar plenament a l’estructura del partit i gestionar-lo. Un altre equip diferent serà el que es dedicarà a les institucions. És un canvi substancial i, a més, diferenciador, ja que és una cosa que no sol fer-se en la resta de partits.
Estem innovant, millorant i en plena transició. És un canvi en la filosofia de partit.

P.: En aquest canvi de filosofia, sembla que hi ha intenció de reforçar la figura de l’afiliat, és així?.
No se li havia tingut en compte en el passat?

R.: Totalment, pensam que l’afiliat ha assistit bocabadat i trist a un espectacle de confrontació i tensió, en un marc de baralla, sense tenir la informació, sense saber els motius i sense saber què passava realment. Si a això li sumam que hi ha hagut afiliats que han tingut dificultat per a participar i exercir els seus drets, perquè evidentment, sent un partit de proximitat, hem de ser molt respectuosos amb ells.

La crisi de partit i els simpatizants del partit: “Pensam que l’afiliat ha assistit bocabadat i trist a un espectacle de confrontació i tensió, en un marc de baralla, sense tenir la informació, sense saber els motius i sense saber què passava realment”

P.: Has esmentat la necessitat de reforçar la marca i l’estratègia política, el missatge, que potser ha quedat diluït dins dels missatges d’altres partits. Si ara mateix intentessis convèncer a algú perquè s’afiliés o es decantés pel Pi quins són els ideals polítics que teniu clar defensar?

R.: La nostra prioritat és la defensa dels interessos de les Illes Balears, d’una manera radical, un partit d’aquí per a la gent d’aquí; és a dir, defensar la seva identitat, la seva llengua, cultura, les màximes quotes d’autogovern, un finançament just, amb un concert econòmic com tenen Euskadi i Navarra, que implica potenciar al màxim el Règim Especial de les Illes Balears (REB), compensant de veritat la insularitat, no la pressa de pèl dels últims pressupostos de l’Estat que hem conegut aquests dies, etc.

Som un partit centrista, de moderació, enteniment, liberal, que entenem que ha d’haver-hi una llibertat de mercat respecte al dret de propietat i de la capacitat d’emprendre. Som conscients que, a l’ésser un partit regional, tenim determinats hàndicaps com pot ser la visibilitat, els estatals tenen més impacte mediàtic i, com a partit centrista, no tenim un discurs tan radical, ni tan polaritzat, que dificulta la comprensió del nostre missatge. Els balears, en el fons, som com El PI, no volem problemes, cercam solucions, volem tranquil·litat i defensar “lo nostro“, això és El PI en definitiva.

Corregir l’estratègia política: “La nostra prioritat és la defensa dels interessos de les Illes Balears, d’una manera radical, un partit d’aquí per a la gent d’aquí”

Josep Melià considera que les diferencies d'opinions no han de suposar un problema, més aviat una fortalesa.

Josep Melià considera que les diferencies d’opinions no han de suposar un problema, més aviat una fortalesa.

P.: Vas ser prou crític amb la gestió del Pacte de Govern en l’últim Debat de l’Estat de la Comunitat. Quina valoració fas de la gestió del Govern durant aquests dos anys i mig, amb una greu crisi sanitària pel mig? Quins errors i quins encerts destacaries?

R.: Com a encert destacaria la campanya de vacunació, ha estat un èxit i consider que les coses s’han fet raonablement bé en matèria sanitària i de prevenció, encara que es van passar de frenada amb les restriccions en determinats moments. La gestió dels 855 milions d’euros d’ajudes que van venir de l’Estat ha estat una de les comunitats que els ha gestionat bastant bé i de manera àgil. Estem en l’oposició, però no som un partit destructiu, sabem que el Govern fa coses bé i coses malament. Ara bé, hi ha una sèrie de reptes per a les Illes Balears que no s’estan afrontant i és una pena que no hàgim aprofitat la pandèmia per a convertir una crisi en una oportunitat.
Per exemple, hem donat molta canya amb el canvi d’ús, tenim unes places turístiques que estan obsoletes, de baixa qualitat i El PI ve defensant que es faci una normativa per a expulsar del mercat aquestes places turístiques i reconvertir aquests edificis en habitatges de preus assequibles, amb el que es redueix una mica la pressió turística i el sostre poblacional i ens permet tenir habitatges a preus assequibles per als nostres ciutadans., sense consum de territori. Això que seria una política positiva per a les Illes Balears, el nostre Govern no ho ha gestionat gens encertadament i no ha sabut trobar solucions a aquesta situació. És un exemple, podria posar molts més, com la reconversió de les zones turístiques, la modernització d’establiments, la diversificació econòmica, del que tot el dia parlen, però no fan res i continuam depenent del turisme, no hem avançat en aquests últims 6 anys. Noltros defensam el turisme com a motor econòmic, però també defensam que seria bo que tinguéssim altres fonts d’ingressos.

P.: La setmana passada es va saber que els Pressupostos Generals de l’Estat no contemplen cap partida pressupostària en matèria de mobilitat, d’inversió en carreteres per a Balears…

R.: Considerem que els pressupostos generals de l’Estat són una estafa majúscula, perquè un any més estem en la cua d’inversions. El Govern l’intenta dissimular amb el factor d’insularitat del REB, que no té res a veure amb les inversions ordinàries de l’Estat que haurien de produir-se i repartir-se equitativament entre les diverses comunitats autònomes. En aquest aspecte, les Balears estan sent maltractade. Per exemple els 110 milions d’euros per a carreteres que haurien d’arribar en 2022, no arribaran, ens han assignat 0 euros.

La històrica assignatura pendent del finançament estatal amb Balears: “Els pressupostos generals de l’Estat són una estafa majúscula, perquè un any més estem en la cua d’inversions”

P.: Continua sent una assignatura pendent tenir un representant d’un partit d’aquí, de les illes, en el Congrés dels Diputats?

R.: És una de les grans assignatures pendents, no del PI, sinó de les Illes Balears, perquè els ciutadans de les Illes haurien d’entendre que seria una de les poques compensacions que poden tenir amb el tema de la insularitat, com fa Canàries. Hem de fer-nos respectar per a no acabar diluïts en els grans grups parlamentaris, sense pintar una regadora. S’ha d’acabar el fet de tenir a l’Estat més en contra que a favor i l’única solució exigeix tenir un representant que només degui obediència a un partit de les Illes, no a un partit estatal.

P.: Quin escenari social i econòmic preveu davant la situació postpandèmica?

R: Malgrat la volatilitat de la situació, amb alts i baixos i la possibilitat que hi hagi noves variants del virus, si tot continua com està evolucionant ara, anam cap a un procés de recuperació, cap a una temporada turística 2022 bastant bona i hem de mirar cap al futur amb optimisme, però aprenent que les Illes Balears no han de morir d’èxit, hem de saber racionar i dibuixar un escenari de futur que sigui sostenible en el temps i, per tant, fer les reformes i els canvis necessaris perquè el sistema tengui una continuïtat i una sostenibilitat ambiental, econòmica, social i cultural forta. Encara que, lamentablement, no veig que el Govern vagi realment per aquest camí… no estan afrontant les dificultats i incomoditats que aquestes iniciatives de reforma provocarien, s’estimen més la comoditat.

Pep Bauçà.

Segueix llegint
Publicitat
Feu clic per comentar la notícia

Deixa una resposta

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Són tendència