Connect with us

Societat

La futura gent gran de Balears és partidària de ser atesa a ca seva, de manera personalitzada i amb suport tecnològic

La futura gent gran de Balears és partidària de ser atesa a ca seva, de manera personalitzada i amb suport tecnològic

Aquestes són les conclusions de l’estudi “El futur de les cures” presentat per la companyia Clece

Segons l’estudi “El futur de les cures” presentat per la companyia Clece, 1 de cada 3 persones enquestades que resideix a Balears (el 38%) vol ser atesa a ca seva de forma professional durant la seva vellesa, comptant amb el Servei d’Ajuda a Domicili (SAD) i/o Servei de Teleassistència. Aquest estudi ha estat elaborat per Sondea a partir de més de 2.0000 entrevistes a persones d’entre 55 i 70 anys.

La llibertat per organitzar els seus propis horaris i sortides és el principal argument de tots aquells que prefereixen romandre al seu domicili habitual durant la seva vellesa.

“Els resultats obtinguts a través de l’enquesta no fan més que ratificar allò que ja veníem afirmant: el model de cures actual s’ha de dirigir a prolongar l’autonomia de les persones grans perquè romanguin el major temps possible als seus domicilis i endarrerir l’entrada en residències. Per aconseguir-ho, és fonamental impulsar millores en els serveis d’atenció domiciliària sense oblidar la importància de les innovacions tecnològiques perpotenciar aquesta autonomia i millorar la qualitat de vida”, assenyala Ignacio Gamboa, director tècnic de Serveis Socials de Clece.

Un model més autònom, però no menys proper

En el cas que el seu nivell d’autonomia no els permeti estar al seu domicili habitual, les persones enquestades s’obrin a altres opcions, com puguin ser les residències per a gent gran o els pisos tutelats.

En el supòsit de viure en una residència, més del 70% asseguren que els agradaria fer- ho amb persones afins i en grups reduïts i sempre mantenint la seva capacitat d’elecció en determinades qüestions, com convidar a amics i familiars i decidir l’hora de d’aixercar-se o d’anar a dormir.

La fisioteràpia i la rehabilitació són els principals serveis de salut que els agradaria trobar a una residència a quasi 9 de cada 10 de les persones enquestades i la majoria d’elles, esperaria que comptés amb el personal suficient com per prestar un servei personalitzat i de qualitat, seguit de què disposin d’unes instal·lacions adequades.

Pel que fa a la tecnologia, 1 de cada 3 persones enquestades de Balears esperen que jugui un paper determinant a l’hora de millorar la seva qualitat de vida durant l’envelliment.

Són tendència

© 2021 defrancdigital.com