Connect with us

Actualitat

Manacor presenta les obres de reforma de la plaça de s’Antigor i del carrer dels Gerrers

Manacor presenta les obres de reforma de la plaça de s'Antigor i del carrer dels Gerrers

S’han suprimit les barreres arquitectòniques i s’han substituït les xarxes de serveis de la zona

L’Ajuntament de Manacor ha presentat aquest dimecres la finalització de les obres del projecte de reforma de la plaça de s’Antigor i del carrer dels Gerrers. Considerada una de les zones més antigues del nucli urbà, les actuacions duites a terme han consistit en suprimir les barreres arquitectòniques i la substitució de les xarxes de serveis de la zona que comprèn la plaça de s’Antigor i el carrer dels Gerrers des del carrer dels Montcades fins al carrer de la Sínia dels Frares, amb una superfície total de 1.326 metres quadrats.

El cost total de les obres ha estat de 377.994 euros, dels quals 84.000 els ha aportat el Govern de l’Estat en el marc del programa ARRU, i s’han executat en quatre mesos.

Abans de la reforma, al carrer dels Gerrers hi havia voravies de panot amb vorera de pedra molts estretes, d’uns 50 centímetres i el paviment asfàltic estava molt deteriorat. La plaça també comptava amb voravies de panot i el paviment també estava deteriorat, però, a més, no hi havia cap itinerari accessible per a vianants. Pel que fa a l’enllumenat públic, el quadre general es trobava en mal estat i la distribució de la llum a la via pública era irregular.

Amb la premissa principal de convertir la plaça en un espai de trobada, s’ha eliminat el trànsit rodat i es preveu sembrar un lledoner a la part més allunyada de les façanes, que doni ombra durant els mesos d’estiu amb bancs confortables per estar-hi. També s’ha construït una jardinera amb plantes de flor i, a petició dels veïnats, s’ha col·locat una rèplica de l’antic pou de la plaça, de marès. A la part superior de la plaça s’han sembrat tres arbres de petit format, els mateixos que s’han sembrat als extrems del carrer Gerrers. El paviment de la plaça és de llambordins.

Es preveu sembrar un lledoner a la part més allunyada de les façanes, que doni ombra durant els mesos d’estiu

També s’ha canviat l’enllumenat públic, format per dues columnes amb projectors que permeten distribuir la llum uniformement per la plaça i alhora proporcionar una il·luminació singular al pou. Completen l’enllumenat uns projectors que banyaran les branques del lledoner i una tira led al perímetre de la jardinera.

Són tendència